Plan

Plan zajęć na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015 semestr letni.
Uwaga: Uprasza się o regularne sprawdzanie planu zajęć, ponieważ sale i rozkład zajęć mogą ulegać zmianie.
Plany zajęć w formacie PDF, otwieranym przez m. in. Adobe Reader.

 

 

NAUK EKONOMICZNYCH I ADMINISTRACJI

Administracja Ekonomia
Semestr II
Semestr IV
Semestr VI
Semestr II
Semestr IV
Semestr VI

 

Wydział Nauk Technicznych

Technika Samochodowa i Ubezpieczenia Komunikacyjne
Zjazd 1