czwartek, maj 26, 2022
Strona główna Biznes Indywidualna interpretacja podatkowa – wniosek, termin, cena

Indywidualna interpretacja podatkowa – wniosek, termin, cena

1449
0
interpretacja podatkowa indywidualna
unsplash.com

Indywidualna interpretacja podatkowa pomoże ci ocenić, czy dobrze stosujesz przepisy prawa podatkowego? Sprawdź, jak sporządzić wniosek i jaki są terminy.

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową.

Interpretacja da ci wiedzę, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych bądź czy możesz skorzystać z nich w przyszłości.

Wniosek o wydanie interpretacji mogą złożyć:

Z wnioskiem o wydanie interpretacji może wystąpić jedna lub kilka zainteresowanych osób.

Czasem możesz zaoszczędzić sobie czas. Być może jakiś przedsiębiorca już wystąpił w podobnej sprawie. Dlatego przed złożeniem wniosku przejrzyj bazę wydanych interpretacji.

(Sprawdź, jak działa ulga na start ZUS dla nowych przedsiębiorców)

indywidualna interpretacja podatkowa termin
unsplash.com

Indywidualna interpretacja podatkowa – wniosek i termin

Jeśli nie ma interpretacji w sprawie podobnej do twoje, to złóż wniosek o jej wydanie.

We wniosku opisujesz swoją sytuację, przedstawiasz własne stanowisko i zadajesz pytanie.

Składając wniosek złóż też oświadczenie, że problem, który przedstawiasz, nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Pamiętaj o odpowiedzialności karnej za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą.

Z wnioskiem występuje kilka osób? Wskażcie we wniosku wspólnym jeden podmiot, który będzie stroną postępowania w sprawie interpretacji. Podmiot ten otrzyma interpretację – pozostałe osoby otrzymają jej odpisy.

Wniosek można złożyć samodzielnie (formularz ORD-IN, możesz dołączyć kilka takich formularzy, jeśli potrzebujesz więcej miejsca).

Wniosek składany przez kilka osób – używacie formularzu ORD-WS, a dane pozostałych osób na formularzu ORD-WS/B. Jeśli zabraknie wam miejsca, wykorzystajcie formularz ORD-WS/A.

Indywidualna interpretacja podatkowa – termin

Termin – urząd sprawdzi wniosek (ew. wezwie do uzupełnienia braków w 7 dni), a interpretację wyda w ciągu 3 miesięcy.

Trzeba jednak pamiętać, że do tego terminu nie wlicza się okresu oczekiwania między ewentualnym wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez wnioskodawcę.

Jeśli interpretacja nie zostanie wydana w ustawowym terminie, będzie to oznaczać, że stanowisko przedstawione przez ciebie we wniosku jest prawidłowe. Będzie to tzw. interpretacja milcząca.

Interpretacja, po usunięciu twoich danych, zostanie również zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (wyszukiwarka SIP).

indywidualna interpretacja podatkowa cena
unsplash.com

Indywidualna interpretacja podatkowa – cena

Wydanie interpretacji kosztuje 40 zł – od pojedynczego problemu, który umieścisz we wniosku.

Opłata wzrasta, jeśli opisujesz więcej problemów lub składasz ją w kilka osób. Dlatego, gdy:

  • wniosek składa 5 osób – opłatę mnoży się razy 5 (5 x 40 zł)
  • wniosek dotyczy np. 3 problemów – opłatę mnoży się razy 3 (3 x 40 zł)

Opłata: opłatę zapłać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

Indywidualna interpretacja podatkowa – skarga

Możesz zaskarżyć otrzymaną interpretację do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA), na obszarze którego mieszkasz lub masz siedzibę.

Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej w terminie 30 dni od doręczenia interpretacji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając skargę do sądu administracyjnego.

Jeśli zamiast interpretacji podatkowej, otrzymasz postanowienie, to możesz wnieść zażalenie do Krajowej Informacji Skarbowej. Złóż je w terminie 7 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia. Jeżeli twoje zażalenie nie zostanie uwzględnione, wówczas możesz wnieść skargę do WSA.

Ważne! Interpretacja indywidualna nie może szkodzić. Będzie tak gdy zastosujesz się do interpretacji, a potem nastąpi jej:

  • zmiana
  • wygaśnięcie
  • uchylenie przez sąd

Wtedy zgodnie z tą zasadą, urząd skarbowy lub celno-skarbowy nie będzie wszczynać postępowania karnego skarbowego i nie naliczy odsetek za zwłokę.

Nie będziesz miał ochrony, gdy w sprawie, w której wydano interpretację indywidualną, pojawiła się decyzja dotycząca:

  • unikania opodatkowania – na skutek podejmowania przez ciebie sztucznych działań lub wykonywania czynności bez uzasadnienia ekonomicznego
  • nabywania umownych korzyści – stosowania przez ciebie ulg podatkowych oferowanych przez raje podatkowe

Trzeba pamiętać, że interpretacja nie działa wstecz.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here