mały zus plus
pixabay.com

Mały ZUS plus to propozycja nowej ulgi ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców. Sprawdź, jakie trzeba spełnić warunki, żeby z niej skorzystać.

Mały ZUS plus wszedł w życie 1 lutego 2020 roku. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają warunki programu, mogą skorzystać z ulgi na ubezpieczenie społeczne.

Nowy program poszerza ulgi dla przedsiębiorców. Jeśli skorzystają z niego, to oddadzą mniej pieniędzy do ZUS. Trzeba jednak pamiętać o drugiej stronie medalu: mniejsze składki teraz, to niższe świadczenia chorobowe, rentowe i emerytalne w przyszłości.

Termin składania wniosków do Małego ZUS plus mija 2 marca. Przyjrzyjmy się jak oszczędzać pieniądze w ten sposób.

mały zus dla kogo
pixabay.com

Mały ZUS dla kogo

Z obniżki składki na ubezpieczenie społeczne mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód nie przekroczył 120 tys. zł w 2019 roku (dochód 60 tys. zł).

Uwaga! Od przychodu nie możesz odjąć opłaconych składek ubezpieczenia społecznego. Inaczej mówiąc, te składki dodajesz do dochodu.

Drugi warunek: przedsiębiorca prowadził biznes w poprzednim roku kalendarzowym przez przynajmniej 60 dni.

Ważne: Małego ZUS plus nie można opłacać w pierwszym roku działalności. Musiałeś korzystać wcześniej z ulgi na start oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Druga sprawa – niższe składki na ubezpieczenia społeczne przysługują przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Jeśli w 2019 roku korzystałeś z Małego ZUS, to wliczasz go do wspomnianych 36 miesięcy.

Mały ZUS – ile wynosi

Według wyliczeń ministerstwa przedsiębiorczości, przedsiębiorca z 2800 zł miesięcznego, przeciętnego dochodu w 2019 roku, który skorzysta z nowej ulgi, zapłaci co miesiąc niespełna 443 zł ubezpieczenia społecznego (plus obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne). To 549 zł mniej w porównaniu do pełnej składki ZUS w 2020 roku (bez zdrowotnego!).

Dobrze, jak zatem ustalić wysokość składki?

Zdecydowanie najprościej użyć kalkulatora ze strony ZUS: https://www.eskladka.pl

Możesz też pokusić się o samodzielne wyliczenia. Proszę bardzo.

Najpierw oblicz przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok:

  • podziel roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej
  • masz już wynik? Pomnóż go przez 30 i zaokrąglij do pełnych groszy

Jeśli rozliczałeś się przy użyciu karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT lub użyłeś zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych:

  • mnożysz wysokość przychodu przez współczynnik 0,5, a potem wynik zaokrąglasz do pełnych groszy i masz obliczonych dochód.

Kolejny krok: ustalasz podstawę składki. Mnożysz przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności w poprzednim roku (obliczyłeś go przed chwilą) przez współczynnik 0,5. Ponownie wynik zaokrąglasz do pełnych groszy.

Podstawa składki jaką zadeklarujesz nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku oraz nie powinna przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok.

mały zus ile wynosi
pixabay.com

Niestety z Małego ZUS plus nie mogą skorzystać ludzie, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność jako: osoba wykonująca wolny zawód, twórca, artysta, wspólnik w spółce m.in. jawnej czy jednoosobowej, prowadząca szkołę lub przedszkole.

Ulga nie obejmie również przedsiębiorców, którzy rozliczali się w oparciu o kartę podatkową i równocześnie korzystali ze zwolnienia z podatku od towaru i usług VAT.

Spełniasz warunki przystąpienia do programu Mały Zus plus? Twój biznesplan skorzysta na uldze?

Musisz do 2 marca wyrejestrować się z obowiązku ubezpieczeniowego określonego kodem 05 10 lub 05 12. Skorzystaj z formularza ZUS ZWUA.

Całą operację przeprowadzisz w oddziale ZUS lub online (musisz dysponować profilem zaufanym). Odpowiedni link znajdziesz na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – https://prod.ceidg.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here