czwartek, maj 26, 2022
Strona główna Edukacja Zasiłek dla bezrobotnych. Jak go zdobyć?

Zasiłek dla bezrobotnych. Jak go zdobyć?

979
0
zasiłek dla bezrobotnych 2020
pixabay.com

Jeśli straciłeś zatrudnienie to przysługuje ci zasiłek dla bezrobotnych. Sprawdź, jakie musisz spełnić warunki, żeby dostać pieniądze.

Zasiłek wypłacają urzędy pracy. Musisz złożyć wniosek i spełnić kryteria. Wszystkie szczegóły znajdziesz poniżej.

Dobrze znać swoje prawa, szczególnie w sytuacji, kiedy z powodu epidemii koronawirusa wiele firm planuje ograniczyć zatrudnienie.

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki, zasady, kwoty

Podstawowy warunek: jeśli zostałeś bez pracy, to musisz zarejestrować się jako osoba bezrobotna.

Nie ma też dla ciebie propozycji dopasowanej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia oraz prac interwencyjnych lub robót publicznych.

zasiłek dla bezrobotnych warunki
pixabay.com

Zasiłek dla bezrobotnych 2020 – warunki

Zasiłek dostaniesz po spełnieniu szczegółowych warunków:

 • przez 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania byłeś zatrudniony w sumie przez co najmniej 365 dni
 • twoje wynagrodzenie wyniosło przynajmniej poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. W 2020 roku to 2600 zł brutto. Wymiar etatu nie gra roli.

To wspomnianego czasu nie wlicza się urlopów bezpłatnych dłuższych niż 30 dni, wychowawczych czy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nabędziesz po upływie:

 • 90 dni jeśli 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązałeś stosunek pracy za wypowiedzeniem/na mocy porozumienia stron. Wyjątkiem są sytuacje, gdy m.in. porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy
 • 180 dni jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy spowodowałeś rozwiązanie stosunku pracy ze swojej winy, bez wypowiedzenia
 • 180 dni jeśli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia
 • po zakończeniu praktyki absolwenckiej i otrzymaniu miesięcznego świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
zasiłek dla bezrobotnych kwota
pixabay.com

Zasiłek dla bezrobotnych – kwota

Wysokość zasiłku zależy od  stażu pracy. W 2020 roku w czasie pierwszych trzech miesięcy:

 • do 5 lat stażu – 689,20 zł brutto (603,17 zł netto)
 • 5 – 20 lat stażu – 861,40 zł brutto (741,87 zł netto)
 • powyżej 20 lat stażu – 1 033,70 zł brutto (880,67 zł netto).
W kolejnych miesiącach wysokość zasiłku będzie wyglądała tak:
 • do 5 lat stażu – 541,10 zł brutto (483,49 zł netto)
 • 5 – 20 lat stażu – 676,40 zł brutto (592,52 zł netto)
 • powyżej 20 lat stażu – 811,70 zł brutto (701,65 zł netto).

Wysokość zasiłku może się zmienić w drugiej połowie roku, bo jest waloryzowana 1 czerwca.

Czas pobierania zasiłku zależy od stopy bezrobocia w danych województwie.

Tam gdzie wartość ta nie przekracza 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zasiłek będziesz pobierał przez 180 dni.

Tam gdzie stopa bezrobocia jest wyższa – przez 365 dni.

Całoroczny zasiłek przysługuje również osobom powyżej 50 roku życia (z przynajmniej 20-letnim okresem uprawniającym do zasiłku), mającym na utrzymaniu dziecko do 15 roku życia (małżonek jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania) lub samotnie wychowującym dziecko w wieku do 15 lat.

Stracisz zasiłek jeśli podejmiesz:

 • zatrudnienie
 • inną pracę zarobkową
 • pozarolniczą działalność
 • ew. uzyskasz przychód powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (1300 zł brutto w 2020 roku).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here