Restrukturyzacja

Restrukturyzacja to szansa na oddłużenie przedsiębiorstwa, a tym samym uratowanie firmy, której grozi upadek. Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacja ma poprawić sytuację firmy i sprawić, że nie będzie konieczne ogłoszenie upadłości dłużnika. W oddłużaniu przedsiębiorstwa pomaga ustalenie z wierzycielami realnego planu spłaty. Bardzo istotne jest to, że podczas trwania postępowania restrukturyzacyjnego firma ma ochronę przed egzekucją i wypowiedzeniem umów.

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Prawo restrukturyzacyjne rozróżnia kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Jakie rodzaje restrukturyzacji wyróżniamy?

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu – jest najszybszym rodzajem postępowania. Skutkiem postępowania restrukturyzacyjnego jest m.in. szybkie zablokowanie egzekucji komorniczej i odblokowanie rachunku bankowego przedsiębiorcy.
  • Przyspieszone postępowanie układowe – doradca restrukturyzacyjny tworzy plan układowy, negocjuje z wierzycielami i podejmuje działania, które mają doprowadzić do zawieszenia egzekucji.
  • Postępowanie układowe – częściowo przypomina przyspieszone postępowanie układowe, jednak można je przeprowadzić, gdy jest ponad 15% wartości zobowiązań spornych do ogółu wszystkich wierzytelności
  • Postępowanie sanacyjne – jest najbardziej rygorystycznym rodzajem postępowania, ponieważ kontrolę nad działaniem firmy może przejąć zarządca.

 Restrukturyzacja a majątek dłużnika

W zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego może ono mieć różny wpływ na mienie dłużnika. Przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe wpływają na majątek dłużnika tylko w pewnym stopniu. Wszystko dlatego, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego sprawia, że mienie, które należy do dłużnika, staje się masą układową. Dłużnik może sam podejmować decyzje, jednak tylko w zakresie zwykłego zarządu. Przekroczenie tego wymaga zgody nadzorcy. Największy wpływ na mienie dłużnika ma postępowanie sanacyjne, ponieważ w tym przypadku majątek dłużnika staje się masą sanacyjną.

Masa sanacyjna i układowa

Masa restrukturyzacyjna to mienie należące do dłużnika, które służy do prowadzenia firmy. Jednak postępowanie restrukturyzacyjne sprawia, że dłużnik traci możliwość zarządzania swoim mieniem, a nadzór nad nim przejmuje zarządca sądowy lub zarząd zarządcy. Masa sanacyjna i masa układowa powstają w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

W dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie dłużnika staje się masą układową. Należą do niej wyłącznie aktywa. Podczas tego postępowania nie sporządza się spisu inwentarza, a jako źródła informacji o składnikach wchodzących w skład masy układowej stosuje się wniosek o otwarcie postępowania wraz z załączonymi dokumentami oraz księgi należące do przedsiębiorstwa. Z kolei w przypadku postępowania układowego skład masy układowej ustala nadzorca sądowy w ciągu 30 dni od otwarcia postępowania.

W przypadku otwarcia postępowania sanacyjnego mienie należące do dłużnika staje się masą sanacyjną. Skład masy sanacyjnej ustala zarządca na podstawie dokumentów przedsiębiorstwa. Bardzo istotny jest tutaj spis inwentarza, dlatego konieczne jest wykazanie wszelkich składników majątku dłużnika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here