ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie majątku jest bardzo ogólnym terminem, który może odnosić się do wielu typów mienia, chroniąc jego właściciela od wystąpienia wielu przykrych zdarzeń. Wyjaśniamy, co można w jego zakresie ubezpieczyć i od jakich sytuacji.

Spis Treści

Ubezpieczenie majątkowe – co to jest?

Ubezpieczenia dzielą się na dwie podstawowe kategorie:

 • osobowe, którego przedmiotem jest życie, zdrowie oraz zdolność do pracy osób ubezpieczonych, 
 • majątkowe, którego przedmiotem jest mienie osób ubezpieczonych, a więc ich własności i prawa majątkowe oraz odpowiedzialność cywilna osób ubezpieczonych. W tej grupie znajdują się między polisy komunikacyjne, mieszkaniowe czy rolne.

Ubezpieczenia majątkowe – rodzaje

Ubezpieczenia majątkowe dotyczące mienia dzielą się na dodatkowe rodzaje, zależnie od przedmiotu ubezpieczenia. Wyróżniamy więc:

 • ubezpieczenia domu, mieszkania (nieruchomości, ruchomości, działki),
 • ubezpieczenia AC (autocasco),
 • ubezpieczenia rolne (budynki gospodarskie i mieszkalne, ruchomości, zwierzęta gospodarskie, plony, maszyny rolnicze etc.).

Z kolei polisy odpowiedzialności cywilnej dotyczy ochrony mienia osoby trzeciej, które zostało uszkodzone bądź utracone z winy osób ubezpieczonych. Mogą zostać wykupione zarówno przy polisie mieszkaniowej (OC w życiu prywatnym), jak i komunikacyjnej (OC komunikacyjne). Ubezpieczenia na dogodnych warunkach oraz fachowe doradztwo można znaleźć na tr.gorlice.pl/

zakres ochrony

Ubezpieczenia majątkowe – zakres ochrony

Dokładny zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje wskazany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Wskazujemy jednak najbardziej popularne sytuacje, od których można ubezpieczyć dom, mieszkanie, pojazd czy gospodarstwo rolne:

 • Od zdarzeń losowych – najczęściej są definiowane jako deszcz nawalny, przepięcie, gradobicie, uderzenie pioruna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi, eksplozja, usuwanie lub zapadanie się ziemi, ogień, lawina. To wszystkie nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, bez wpływu człowieka,
 • Od kradzieży zwykłej (wyrwanie torebki z ręki, kradzież otwartego pojazdu z kluczykami znajdującymi się w stacyjce) lub z włamaniem,
 • Od dewastacji (graffiti, zarysowanie karoserii, wybicie okien etc. z winy osoby trzeciej),
 • AllRisk – od wszystkich zdarzeń poza wyłączeniami wymienionymi w OWU,
 • Od padnięcia zwierzyny gospodarskiej w przypadku ubezpieczeń rolnych,
 • Assistance – pomoc doraźna, np. w zakresie napraw hydraulicznych czy holowania pojazdu.

Zakres ochrony może być różny w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym czy wersji polisy (standard, komfort etc.). Decydując się na zakupienie ubezpieczenia majątkowego, czy to komunikacyjnego, czy mienia, należy więc nie tylko dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w OWU, ale także porównać oferty kilku firm ubezpieczeniowych. Mogą różnić się nie tylko zakresem ochrony, ale także wysokością składki czy sumy ubezpieczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here