Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklarację podatku od nieruchomości należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odpowiedniego terenem, na którym dana nieruchomość się znajduje. Osoby fizyczne składają deklaracje IN-1, zaś prawne – DN-1. Co jeszcze warto wiedzieć o podatku od nieruchomości?

Spis Treści

Stawki podatku od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości zależy w dużej mierze od władz samorządowych – to organ gminy określa w tym przypadku stawki. Warto jednak pamiętać, że nie mogą one przekraczać kwot ustalonych przez ministra finansów w specjalnym obwieszczeniu. W 2021 roku po raz kolejny stawki maksymalne zostały podniesione. Właściciele domów muszą zapłacić nawet 0,85 zł/m2 podatku, zaś budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej – do 24,84 zł/m2. Podwyżki dotyczą także gruntów służących pod działalność gospodarczą – maksymalne stawki wynoszą w tym przypadku 0,99 zł za m2.

Jak ustalić stawkę podatku od nieruchomości?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości ogłasza minister finansów, ale decydujące zdanie mają władze samorządowe. W praktyce oznacza to, że w zależności od miejsca, w którym znajduje się dana nieruchomość, podatnicy zapłacą daninę o różnej wysokości. Niektóre gminy podniosły stawkę podatku od nieruchomości do maksymalnego poziomu, inne zdecydowały się na podniesienie podatku od budynków mieszkalnych, pozostawiając jednocześnie stawkę podatku od nieruchomości pod działalność gospodarczą bez zmian lub odwrotnie, a jeszcze inne – w ogóle nie zmieniły stawek tego podatku.

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla firm

Obecnie firmy mogą składać deklaracje na podatek od nieruchomości, stosując jeden wzór formularza, który obowiązuje we wszystkich gminach. Takie ujednolicenie formularza miało na celu ułatwić podatnikom składanie deklaracji. Wypełnienie tego dokumentu wiąże się jednak z koniecznością wskazania odrębnie każdego przedmiotu opodatkowania, a więc każdej działki gruntu, poszczególnych budowli i każdego budynku. Przedsiębiorcy posiadający nieruchomości w różnych gminach są zobowiązani do sprawdzenia stawki podatku od nieruchomości w każdej z nich, co bywa czasochłonne przy dużej liczbie inwestycji zlokalizowanych w miejscowościach na terenie wielu gmin. Dla ułatwienia tego zadania przedsiębiorcy mogą skorzystać ze specjalnych aplikacji. Pozwala to nie tylko uniknąć wyszukiwania stawek dla każdej z gmin osobno, ale też pomaga usystematyzować posiadany majątek podlegający opodatkowaniu.

Załączniki do deklaracji

Zgodnie z aktualnymi przepisami deklaracja podatku od nieruchomości musi być uzupełniona o załączniki pozwalające wykazać przedmioty podlegające opodatkowaniu bądź też zwolnione z podatku od nieruchomości. W razie ich niekompletności organ podatkowy może wezwać podatnika do złożenia stosowanych wyjaśnień. Jeśli zaś zajdzie konieczność złożenia korekty do deklaracji w ciągu roku, trzeba będzie do niej również dołączyć komplet załączników. Także w tym przypadku korzystanie ze specjalnej aplikacji może okazać się pomocne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here