praca księgowa

Księgowy to specjalista, który prowadzi księgowość w firmie, zajmuje się obiegiem dokumentów, przygotowywaniem i wysyłaniem sprawozdań księgowych i podatkowych do organów nadzoru. Księgowy musi posiadać ramy prawne, znać prawo branżowe i stale podnosić kwalifikacje

Praca księgowa

Każda organizacja ma swój własny opis stanowiska dla księgowego. Ponieważ nie ma standardu regulującego treść i procedurę opracowywania opisu stanowiska, wszystkie firmy niezależnie tworzą opis danego stanowiska. Dlatego dokument z jednej firmy nie może pasować do innej.

Ten lokalny dokument określa uprawnienia produkcyjne i obowiązki zawodowe specjalisty, które różnią się od zakresu działalności firmy, struktury działu finansowego i ekonomicznego, a także od miejsca, które ma być prowadzone przez konkretnego specjalistę.

Z opisem stanowiska kandydata zapoznaje się przed podpisaniem umowy o pracę. Dokument jest opracowywany przez pracownika lub kierownika jednostki wraz z prawnikiem. Następnie instrukcja jest zatwierdzana przez kierownictwo posiadające takie uprawnienia.

Zazwyczaj dokumenty są sporządzane w trzech egzemplarzach. Pierwsza kopia opisu stanowiska dla każdego pracownika jest przechowywana w dziale zasobów ludzkich, druga-u kierownika jednostki, trzecia-u pracownika.

Na czym polega praca jako księgowa?

Z reguły księgowy wykonuje szereg obowiązków, a mianowicie:

– prowadzi podstawową księgowość;

– wykonuje prace z dokumentacją podstawową, polegającą na przyjmowaniu, kontroli i przetwarzaniu dokumentów podstawowych (aktów, faktur towarowych, faktur towarowych, dokumentów kasowych i kadrowych, umów z kontrahentami itp.);

– dokonuje rozliczeń, naliczania oraz wyliczania podatków w okresach sprawozdawczych;

– bierze udział w rozliczeniach z klientami, dostawcami;

– prowadzi ewidencję na rachunkach księgowych transakcji związanych z przepływem środków trwałych oraz wartości towarowych (TMC);

– prowadzi operacje finansowe związane z zakupem, a także sprzedażą produktów przedsiębiorstwa (sporządzanie dokumentów przychodzących, uzgadnianie kalkulacji kosztów produkcji);

– prowadzi ewidencję majątku organizacji, środków trwałych, zobowiązań;

– dokonuje naliczania wynagrodzeń dla pracowników firmy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;

– dokonuje wypłat z umów cywilnoprawnych i innych ustawowych wypłat;

– wydaje zaświadczenia pracownicze o wynagrodzeniach;

– prowadzi organizację rachunkowości podatkowej i zarządczej;

– zajmuje się przygotowywaniem i przekazywaniem sprawozdań księgowych i podatkowych do urzędu skarbowego i funduszy pozabudżetowych.

Miejsca pracy księgowego:

– wszelkie organizacje państwowe różnych branż (przemysł, budownictwo, rolnictwo, usługi itp.);

– małe i średnie przedsiębiorstwa;

– urzędy skarbowe;

– agencje ubezpieczeniowe i reklamowe;

– fundusze pozabudżetowe;

– banki, fundusze inwestycyjne.

Jakie cechy powinien posiadać księgowy?

Zawód księgowy wymaga ogromnej wiedzy, nie tylko w dziedzinie ekonomii i finansów. Specjalista musi posiadać ramy regulacyjne,znać prawo branżowe i stale podnosić kwalifikacje. Wszystko to może być możliwe tylko dla erudycyjnej osoby o rozwiniętej inteligencji. W zawodzie wytrwałość jest szczególnie ważna, konieczna jest uważność i analityczny sposób myślenia. Jedną z głównych ról jest wydajność – pracownik dużo pracuje i nie zawsze otrzymuje asystentów.

Inne ważne cechy osobowości:

– Odpowiedzialność.
– Odporność na stres.
– Komunikatywność.
– Pragmatyczność.
– Świetna pamięć.

Zarobki na stanowisku księgowej

Księgowy jest jedną z pierwszych osób firmy. Poziom jego wynagrodzenia różni się nie tylko i nie tyle w zależności od regionu, co od wielkości obsługiwanej firmy. W firmach z dużą liczbą pracowników przeciętnie mają pensje 3000 zł wyższe od kolegów z podobnie przeciętnego biznesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here