Rozwiązania pneumatyczne w przemyśle chłodniczym

Chłodnictwo stanowi istotny element wielu dziedzin przemysłu. Jest także wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Głównym zastosowanie technologii chłodniczej jest przedłużanie terminu zdatności do spożycia żywności. Dzięki obniżeniu temperatury produktu poniżej temperatury otoczenia można przechowywać go znacznie dłużej. Kolejnymi zastosowaniami są osuszanie powierzchni oraz ochładzanie pomieszczeń.

Sprężone powietrze stanowi medium wykorzystywane w instalacjach pneumatycznych. Nie powinno ono zawierać wilgoci. W celu pozbycia się jej ze sprężonego powietrza używa się osuszaczy chłodniczych. Oddzielają one skroploną wodę od chłodzonego powietrza. Medium po wydostaniu się z osuszacza chłodniczego jest znów ogrzewane. Dzięki takiemu rozwiązaniu, mamy pewność, że kondensacja nastąpi w układzie ziębniczym zamiast w całym systemie. Zaleca się wykorzystywanie osuszaczy kondensacyjnych, których wpływ na środowisko jest nieszkodliwy dzięki użyciu gazów ziębniczych. Dodatkowo urządzenie pobiera niewielką ilość energii podczas pracy.

Osuszacze kondensacyjne występują w kilku wariantach. W jednym z nich wymiennik ciepła jest umieszczony pionowo w urządzeniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu oddzielony kondensat odprowadza się w dolnej komorze, a osuszony czynnik kieruje się w górną część osuszacza. Mogą wystąpić nieduże spadki ciśnienia, dlatego ta wersja urządzenia wyposażona jest w sterowniki, które informują o ewentualnych nieprawidłowościach. Jednym z bardziej zaawansowanych wariantów jest osuszacz, który chłodzi medium dwustopniowo. Posiada on dwa wymienniki: powietrze a powietrze oraz czynnik chłodniczy a powietrze. W drugim stopniu chłodzenia temperatura obniżana jest do punktu rosy (+3 °C). W takiej temperaturze wykraplany jest kondensat. Ponowne ogrzanie sprężonego powietrza zachodzi w wymienniku powietrze-powietrze, dzięki czemu zużycie energii jest o wiele niższe.

wzorcowa sprężarkownia

System chłodniczy wspomagany jest przez manometry chłodnicze oraz manometry do klimatyzacji. Jest to standardowa wersja manometrów z rurką Bourdona. Gliceryna w manometrze niweluje niepożądany ruch wskazówek, dzięki czemu odczyt jest dokładniejszy, ryzyko nieprawidłowego odczytu jest ograniczone. W systemach klimatyzacji stosuje się manometr sprężynowy, który mierzy ciśnienie i podciśnienie. Więcej informacji na temat manometrów znajdziesz na stronie internetowej https://www.pneumat.com.pl/pomiar_cisnienia_manometry. Znajduje się tam pełna oferta mierników ciśnienia sklepu internetowego Pneumat.

Załącznik:
manometr precyzyjny.jpg

W sieci kriogenicznej stosuje się także zawory bezpieczeństwa. Są zdolne do pracy zarówno w bardzo niskich jak i wysokich temperaturach. Tolerowany zakres to od –200 do +200 °C). Zastosowana stal nierdzewna jest odporna na ujemne temperatury, a zastosowane uszczelnienie PTFE, posiadające certyfikat FDA umożliwia wykorzystanie zaworów do pracy z żywnością. Stanowi to istotny atut urządzenia, gdyż technologia chłodnicza często używana jest w przemyśle spożywczym. Zawory kriogenicznie do wody, pary wodnej i powietrza zabezpieczają rurociągi i zbiorniki skroplonych kondensatów, a także utrzymywać właściwy poziom ciekłego azotu.

Jednym z czynników chłodniczych jest ciekły azot. Jest on wytwarzany za pomocą generatorów azotu ze sprężonego powietrza. Można uzyskać go na dwojaki sposób. Pierwszym z nich jest metoda membranowa, w ramach której sprężone powietrze rozdzielane jest na strumień wzbogacony o azot i wzbogacony o tlen. Zastosowany jest system adsorpcyjny PSA. Tlen adsorbowany jest na sitach molekularnych i uwalniany do atmosfery, a azot do specjalnego zbiornika zasobnikowego. Azot ten osiąga niemal 99,5% czystości. Po tym procesie sita molekularne regenerowane są przy użyciu czystego azotu. W ramach metody adsorpcyjnej w tym samym czasie pracują dwa zbiorniki. W trakcie gdy jeden adsorbuje azot, drugi poddawany jest regeneracji. Ta metoda pozwala na uzyskanie azotu o czystości 99,999%.

pompa przemysłowa w branży spożywczej

Chłodnictwo korzysta z rozwiązań pneumatycznych. W pneumatyce także korzysta się z technologii chłodniczej. Wskazane w artykule urządzenia wspierają prawidłowe funkcjonowanie instalacji. Są odpowiedzialne m.in. za usuwanie wilgoci ze stosowanego czynnika. W systemach chłodniczych używane są także komponenty powszechnie używane  w instalacjach pneumatycznych. Więcej rozwiązań dla przemysłu wykorzystującego technologię kriogeniczna znajdą państwo na www.pneumat.com.pl. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu internetowego.

pomoc dla przemysłu

automatyka przemysłowa sklep

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here