Tanie kredyty dla studentów z dopłatami do oprocentowania

Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego od 1998 do 2020 z kredytów studenckich skorzystało ponad 406 tys. studentów i doktorantów. Na jakich zasadach przyznawane są kredyty studenckie? Jakie instytucje ich udzielają i które z ofert są najbardziej korzystne? Na te pytania odpowiadamy w tekście.

Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego od 1998 do 2020 z kredytów studenckich skorzystało ponad 406 tys. studentów i doktorantów. Na jakich zasadach przyznawane są kredyty studenckie? Jakie instytucje ich udzielają i które z ofert są najbardziej korzystne? Na te pytania odpowiadamy w tekście.

Kredyt studencki czyli wsparcie osób prywatnych w finansowaniu nauki

Sfinansowanie z własnych środków wszystkich wydatków związanych ze studiami dla wielu osób bywa bardzo trudne. Bywa, że ostatnią deską ratunku dla tych, którzy chcą zainwestować w swoje wykształcenie są kredyty studenckie – rodzaj pomocy dla studentów i doktorantów Kredyty studenckie przyznawane są na preferencyjnych warunkach, w związku z czym są bardziej atrakcyjną propozycją niż standardowy kredyt konsumencki.

Pomoc osobom prywatnym w finansowaniu nauki – na jakich zasadach jest udzielana?

W roku akademickim 2020/2021 o kredyt studencki mogą starać się studenci, którzy nie ukończyli 30. roku życia oraz doktoranci, którzy nie mają jeszcze 35 lat. Poza wiekiem, drugim istotnym kryterium jest kryterium finansowe. By otrzymać kredyt studencki, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 3 tys. zł. Co ważne, można ubiegać się o niego przez cały rok i niezależnie od innych przyznanych świadczeń stypendialnych.

Przyznany kredyt wypłacany jest maksymalnie przez 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich przez 4 lata. Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach, przez 10 miesięcy w roku. O wysokości transz decyduje sam student. Może to być 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Spłata kredytu rozpoczyna się nie później, niż 2 lata po ukończeniu studiów.

Jaki kredyt studencki wybrać?

Dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich, oprocentowanie kredytów studenckich jest znacznie niższe niż w przypadku innych rodzajów kredytów dostępnych na rynku. Wynosi ono połowę stopy redyskontowej NBP. Ponieważ kredyty studenckie podlegają regulacjom ustawowym, warunki ich udzielania są podobne we wszystkich oferujących je bankach:

  • Bank Pekao S.A.,
  • PKO BP S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • SGB Bank S.A.

Osoby, które nie posiadają wymaganej zdolności kredytowej, mogą dodatkowo liczyć na poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej informacji na temat dopłat do oprocentowania kredytów studenckich z FKS znajdziesz na www.bgk.pl/osoby-prywatne/edukacja/doplaty-do-oprocentowania-kredytow-studenckich-z-fks Artykuł sponsorowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje instytucja kredytująca po ustaleniu wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy oraz po dokonaniu oceny zabezpieczenia spłaty kredytu studenckiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here