woda

Odzysk wody jest jednym z najważniejszych elementów procesu redukcji kosztów gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych. W tym celu stosuje się wiele rozwiązań, które mają na celu w możliwie jak największym stopniu uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł wody i tym samym obniżenie kosztów eksploatacji zakładu i zmniejszenie jego negatywnego wpływ na środowisko naturalne. Jedną z takich technologii jest odparowanie z wykorzystaniem wyparek próżniowych.  

Spis Treści

Jak działają wyparki próżniowe?

Wyparki próżniowe wykorzystują proces odparowania ścieku uwodnionego przy równoczesnej zmianie ciśnienia wewnętrznego w komorze wyparnej, osiągając wartość poniżej ciśnienia atmosferycznego. Poprzez odparowanie nadmiaru wody dochodzi do oddzielenia od niej zanieczyszczeń. Ścieki trafiają do komory wrzenia, gdzie są podgrzewane. Na skutek oddziaływania wysokiej temperatury dochodzi do zamiany wody w parę. Następnie jest ona zbierana, chłodzona i skraplana, podczas gdy zanieczyszczenia podlegają koncentracji.

Wyparki próżniowe służą do oczyszczania ścieków przemysłowych. Proces odparowania pozwala skutecznie usunąć niechciane metale ciężkie i sole, a także odzyskać cenne surowce produkcyjne. Ostatecznie ta technologia oczyszczania ścieków przemysłowych sprawia, że koncentrat odpadów stanowi zazwyczaj jedynie 5-10% objętości początkowej. 

Zastosowanie wyparek próżniowych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych 

Wyparki próżniowe skutecznie wspierają odzysk wody w zakładach przemysłowych. Znalazły swoje zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym, motoryzacyjnym i lotniczym (obróbka powierzchniowa), górnictwie i hutnictwie, przemyśle spożywczym, energetycznym i petrochemicznym.

Właściwie przemyślany projekt systemu, a także plan odzysku wody i wdrożenia polityki zrównoważonej gospodarki surowcowej może doprowadzić do odzysku wody na poziomie 90%. W zależności od potrzeb stosuje się różne rodzaje wyparek próżniowych – działające na zasadzie pompy ciepła, w oparciu o zasadę mechanicznej rekompresji pary wodnej, a także zasilane gorącą/zimną wodą oraz krystalizatory pozwalające dotężyć ścieki do jeszcze wyższych poziomów. 

Automatyzacja pracy wyparek próżniowych 

Wraz z postępem technologii rozwijane są zaawansowane systemy automatyzacji procesów i obsługi urządzeń. Dotyczy to także odzysku wody i wyparek próżniowych. Stosuje się w nich sterowniki PLC, które pozwalają na kompleksową automatyzację pracy wyparek. Ma to wiele zalet, m.in. brak konieczności stałego nadzoru, co przekłada się na optymalizację kosztów firmy, która nie musi zadbać o dodatkowe stanowisko pracy. Wyparki mogą pracować przez całą dobę, a ich działanie jest kontrolowane przez zdalny system. Ponadto wyparki próżniowe można dostosować do indywidualnych potrzeb i specyfiki zakładu, ustawiając odpowiednie parametry ich pracy dla możliwie jak najlepszej wydajności i skuteczności. 

Oczyszczanie ścieków przemysłowych przy pomocy wyparek próżniowych stwarza ogromne możliwości produkcji destylatu o wysokim poziomie czystości. Poza tym sprzyja optymalizacji kosztów zarówno inwestycyjnych, jak i operacyjnych. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here