Fundusze europejskie 2020 – skorzystaj z kończącej się puli środków!

0
694

Przeznaczone dla Polski fundusze europejskie z perspektywy na lata 2014-2020 już się kończą, dlatego warto skorzystać z ostatnich konkursów i środków, jakie jeszcze pozostały do rozdania. Wbrew pozorom jest ich jeszcze całkiem sporo, a mogą z nich skorzystać zarówno przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, na jakie nabory wniosków można liczyć jeszcze w tym roku i jak skutecznie zawalczyć o dotacje unijne.

Fundusze europejskie 2014-2020 – ile zostało środków?

Już pod koniec roku 2019 pula środków, jakie otrzymała Polska w ramach perspektywy 2014-2020, była wykorzystana w przeszło 81%. Co ciekawe, aż 35% pieniędzy powędrowało do firm – około 51,7 mld zł dofinansowania trafiło do dużych przedsiębiorstw, a z 41,7 mld zł skorzystały małe i średnie przedsiębiorstwa. Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że mniejsze firmy najchętniej korzystały ze środków na rozwijanie innowacyjności oraz wzmacnianie konkurencyjności. Równie dużo środków trafiło do samorządów i podległych im jednostek – podpisane przez nie umowy na inwestycje współfinansowane przez UE pod względem wartościowym stanowią 27% wszystkich zawartych umów.

Przypomnijmy, że ogólna pula środków, jakie otrzymała Polska w bieżącej perspektywie, wynosiła przeszło 82 mld złotych, z czego znaczna część była przeznaczona na programy operacyjne. W 2020 roku do rozdania zostało więc jeszcze całkiem sporo pieniędzy.

Gdzie dowiedzieć się o konkursach i jak wziąć w nich udział?

Nie sposób wyliczyć wszystkich konkursów i naborów wniosków, jakie są organizowane w 2020 roku. W dalszej części tekstu jedynie zasygnalizujemy, jakie są możliwości, ale aby uzyskać pełną informację na ten temat, należy poświęcić mnóstwo czasu na przewertowanie rządowych stron internetowych dotyczących funduszy europejskich. Wszystko dlatego, że poszczególne nabory wniosków są ogłaszane w ramach różnych programów – zarówno tych regionalnych, jak i ogólnokrajowych.

Najprostszym sposobem na pozyskanie pełnej informacji na temat możliwości ubiegania się o środki unijne, jest dzisiaj skorzystanie z profesjonalnych usług doradczych. Na czym polegają takie usługi, można się dowiedzieć na stronie jednej z firm świadczących pomoc w zakresie pozyskiwania dotacji – Subito Advising. W tym przypadku klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie – począwszy od znalezienia odpowiedniego konkursu, przez opracowanie koncepcji projektu i przygotowanie dokumentacji wniosku, na rozliczeniu projektu skończywszy.

Na co można jeszcze otrzymać dotacje unijne?

Najwięcej konkursów znaleźć można w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Część naborów co prawda już się zakończyła w pierwszym półroczu 2020 roku, ale wciąż są ogłaszane nowe.

Dotacje na innowacje i B+R, czyli szanse na dotacje dla firm

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o fundusze europejskie przede wszystkim na innowacje technologiczne, czyli m.in. zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę infrastruktury, budowę linii produkcyjnej, czy też eksperymentalne prace rozwojowe mające na celu wdrożenie nowych produktów. W zależności od konkursu można wnioskować o bezzwrotne wsparcie, albo specjalne kredyty na preferencyjnych warunkach. Niestety nabory wniosków w tym zakresie prowadzone są wyłącznie w niektórych województwach.

Dotacje na walkę z koronawirusem

Ciekawym konkursem w ramach programu Szybka ścieżka jest ten dotyczący przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Mogą w nim wziąć udział przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, które potrzebują środków na badania i eksperymentalne prace rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w tym zakresie np. szybkich testów diagnostycznych, czy też produktów leczniczych do terapii zakażeń koronawirusami.

Rozwój Polski Wschodniej

Wciąż można także skorzystać ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – do września MŚP z województw warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego mogą składać wnioski o dofinansowanie potrzebne na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne. Są też specjalne konkursy dla startupów z Polski Wschodniej (niektóre nabory skończą się dopiero w grudniu 2020 r.), a także dla firm realizujących projekty związane z wdrażaniem innowacyjnych produktów, w tym podejmowanie działań dostosowujących przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności w warunkach pandemii.

Granty na eurogranty

Do 12 stycznia 2021 roku przedłużono nabór wniosków w programie „Granty na eurogranty”. O dotacje unijne w tym zakresie mogą ubiegać się małe i średnie przedsiębiorstwa, które chcą realizować projekty w ramach jednego z programów Unii Europejskiej takich jak Horyzont 2020 (chodzi o projekty badawczo-rozwojowe realizowane z podmiotami z innych krajów), Kreatywna Europa (projekty związane z branżą kreatywną i audiowizualną), czy też LIFE (projekty dotyczące ochrony środowiska i klimatu).

Oprócz tego wciąż można znaleźć nabory wniosków o dotacje unijne na projekty związane z ochroną zdrowia, kulturą, rozwojem rynku pracy, działań społecznych czy edukacją, o które mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here