Każdy myśliwy musi zaliczyć testy – jak one wyglądają?

Myślistwo w Polsce jest bardzo popularne i wiele osób przynależy od różnych kół łowieckich, które są praktycznie w każdej części kraju. Jednak zanim uzyska się uprawnienia myśliwskie, należy najpierw zaliczyć egzamin łowiecki. Wymaga on solidnego przygotowania oraz co najmniej rocznego stażu w kole łowieckim, gdzie można nauczyć się podstaw sztuki łowieckiej.

Testy PZŁ składają się z trzech etapów egzaminu, czyli – testu wiedzy, egzaminu ustnego oraz testu strzeleckiego. Dzisiejszy artykuł poświęcimy temu jak przygotować się do egzaminu łowieckiego i zaliczyć go bez żadnego problemu.

Jakie są podstawowe wymagania dla każdego myśliwego?

Każdy myśliwy musi odbyć co najmniej roczny staż w kole łowieckim. W tym czasie nauczy się wielu praktycznych umiejętności i pozyska obszerną wiedzę merytoryczną dotyczącą sztuki łowieckiej. To znacząco ułatwia zaliczenie egzaminu na myśliwego.

Podstawowe warunki przystąpienia do egzaminu:

– ukończony 18-sty rok życia;

– polskie obywatelstwo;

– brak popełnionych przestępstw wymienionych w prawie łowieckim np. kłusownictwo.

Spełnienie powyższych warunków pozwala na przystąpienie do egzaminu łowieckiego. Najczęściej organizowane są kilka razy do roku przez Polski Związek Łowiecki we wszystkich częściach Polski.

Jak wygląda egzamin?

Egzaminy myśliwskie dzielą się na trzy podstawowe etapy. Aby przejść do kolejnych etapów trzeba zaliczyć poprzednią część egzaminu. W innym przypadku należy powtórzyć cały egzamin w innym terminie.

  1. Test z wiedzy

Każdy egzamin na myśliwego wygląda z roku na rok jednakowo. Na każdy arkuszu znajdziecie łącznie 100 pytań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami, gdzie 70 z nich dotyczy ogólnej wiedzy o łowiectwie. Pozostałe 30 pytań nawiązuje bezpośrednio do bezpieczeństwa w trakcie polowania.

Opracowane arkusze testów łowieckich pozwolą Wam na zmaksymalizowanie skuteczności nauki. Testy wyglądają każdego roku bardzo podobnie, więc zapoznanie się z nimi na pewno ułatwi zaliczenie.  Zapraszamy na naszą stronę! ” – radzą specjaliści ze strony Odpowiedzi.com.pl.

  1. Egzamin ustny

Zazwyczaj na egzaminie ustnym pojawiają się bardzo podobne pytania jak na egzaminie pisemnym. Jeżeli dobrze przygotujecie się do pisemnej części to nie musicie obawiać się egzaminu ustnego.

  1. Test strzelecki

Myśliwi muszą umieć doskonale strzelać aby móc wykonywać swoje obowiązki. Na egzaminie możecie spodziewać się  trzech zadań strzeleckich, których zaliczenie jest uzależnione od ilości trafionych strzałów w stosunku do ilości oddanych.

Zadania na egzaminie strzeleckim:

  1. Strzelanie do rzutek – 4/10 celnych strzałów
  2. Makieta zająca – 4/10 celnych strzałów
  3. Makieta rogacz – 3/5 celnych strzałów

Podczas trwania egzaminu należy bezwzględnie słuchać komend wydawanych przez instruktora. Nie słuchanie poleceń może skończyć się przerwaniem i niezaliczeniem egzaminu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here