Kto w strukturze firmy powinien posiadać kwalifikacje ŚSEP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z dnia 28 sierpnia 2019 r. poz. 1830, każde stanowisko w firmie wymaga określonych kompetencji, które są opisane w wymogach dotyczących poświadczenia uprawnień.

Kto powinien posiadać kwalifikacje ŚSEP w firmie?

Zgodnie z tym rozporządzeniem, osoba upoważniona to taka, która została wyznaczona pisemnie przez pracodawcę i posiada kwalifikacje potwierdzone egzaminem ŚSEP do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. Poleceniodawca, z kolei, to osoba upoważniona przez pracodawcę, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, wyznaczona do wydawania pisemnych poleceń.

W przypadku koordynatora prac, jest to osoba upoważniona przez poleceniodawcę do koordynacji prac związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.

Osoba dopuszczająca to natomiast osoba upoważniona przez poleceniodawcę i pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji.

Kierownik zespołu, zgodnie z rozporządzeniem, to osoba upoważniona przez poleceniodawcę do kierowania zespołem, posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji. Zespół składa się z co najmniej dwóch osób wykonujących pracę.

Rozporządzenie jasno definiuje, że niektóre osoby nie muszą potwierdzać posiadania kwalifikacji, jednak ważne jest precyzyjne określenie obszarów i warunków, które zwalniają z tego obowiązku.

W przypadku wątpliwości co do wymagań dotyczących kwalifikacji ŚSEP, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega z Zabrza oferuje różnorodne kursy, w tym kursy ŚSEP G1, G2 i G3, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań rynku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here