Odsetki za opóźnienie w spłacie długu

Spóźniasz się ze spłatą zobowiązania – np. raty bankowej czy rachunku za telefon? Jeśli tak, wierzyciel ma prawo do naliczenia Ci odsetek za opóźnienie. Dowiedz się, w jakich sytuacjach ma to miejsce, ile mogą wynieść dodatkowe opłaty i co zrobić, aby uniknąć ich narastania.

Spis Treści

Odsetki za opóźnienie – co to jest?

Odsetki na opóźnienie są dodatkową opłatą, którą wierzyciel może naliczyć, gdy nie otrzyma na czas należnej mu płatności. Odsetki:

  • mogą być naliczane już od pierwszego dnia po upływie terminu płatności,
  • są opcjonalne – co oznacza, że wierzyciel nie ma obowiązku ich doliczania, ale może to zrobić, bez względu na to, czy w związku z opóźnieniem poniósł jakiekolwiek faktyczne straty,
  • są uregulowane przepisami polskiego prawa – jest w nich wskazana maksymalna wysokość, jaką można naliczyć w skali roku, a także wartość ustawowa. Kwoty te są jednak zmienne, przede wszystkim w zależności od aktualnie obowiązujących stóp procentowych.

Jak obliczyć odsetki za opóźnienie?

Ile wyniosą odsetki za opóźnienie w płatnościach? Aby je obliczyć, trzeba najpierw wiedzieć, jaka stawka obowiązuje. Wartość ta może zostać oznaczona w zobowiązaniu, które podpisałeś z wierzycielem – np. w umowie kredytowej czy tej na abonament telefoniczny. Jeżeli nie ma tam takiego zapisu, obowiązuje wartość ustawowa.

Zgodnie z przepisami, ustawowe odsetki za opóźnienie są naliczane według wzoru:

odsetki ustawowe za opóźnienie = wartość stopy referencyjnej NBP + 5,5%

Od 9 marca 2022 roku obowiązująca stawka to 9% w skali roku.

Należy podkreślić, że w umowie zawartej z wierzycielem mogła się znaleźć wyższa stawka. Nie może ona jednak przekroczyć dwukrotności odsetek umownych. Maksymalnie może to być obecnie 18% w skali roku.

Kiedy już wiesz, w jakiej wysokości mogą być naliczane odsetki za zwłokę, możesz obliczyć ich wysokość na konkretny dzień. Oto wzór, według którego to zrobisz.

wysokość odsetek za opóźnienie na dany dzień = (wysokość długu x liczba dni opóźnienia w płatności x ustalona stawka odsetek za opóźnienie)/365 dni

Dla wygody możesz też skorzystać z automatycznych kalkulatorów internetowych albo sprawdzić korespondencje od wierzyciela lub obsługującej Cię firmy windykacyjnej. Na pewno znajduje się tam aktualna kwota do zapłaty, wraz ze wskazaniem części wynikającej z odsetek za opóźnienie.

Jak powstrzymać narastanie odsetek za opóźnienie?

Sposobem na powstrzymanie narastania odsetek jest rozpoczęcie spłaty zobowiązania. Dodatkowa kwota do zapłaty jest naliczana od wysokości długu. Jeżeli zacznie się on zmniejszać, ograniczą się również dodatkowe koszty. Pomoc w kwestii spłaty zobowiązania możesz uzyskać np. w obsługującej Cię firmie windykacyjnej.

Np. w Ultimo masz możliwość rozłożenia płatności na dogodne raty – zrobisz to nawet online. Wystarczy zalogować się na portalu obsługi zadłużenia klienta i w kilka minut, dyskretnie, uzgodnić harmonogram płatności. To pierwszy krok do wyjścia na finansową prostą oraz uwolnienia się od kłopotliwych zobowiązań i odsetek od nich. Spróbuj i przekonaj się, że długi można spłacać na spokojnie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here