Pożyczka online

Uzyskanie pożyczki online jest w dzisiejszych czasach stosunkowo proste. Wiele firm oferuje w tym zakresie naprawdę ciekawe możliwości, nie wymagając przy tym spełnienia zbyt wielu formalności. Wielu klientów zastanawia się jednak czy szybka pożyczka online wymaga przedłożenia stosownego zaświadczenia, np. takiego pochodzącego z zakładu pracy. Wszystko zależy tak naprawdę od podejścia samego pożyczkodawcy.

Spis Treści

Czym jest pożyczka online?

Pożyczka online nazywana jest często chwilówką internetową – jej cechą charakterystyczną jest zawieranie umowy w formie elektronicznej oraz przesłanie pieniędzy na wskazane konto bankowe. Pożyczka tego rodzaju nie różni się w swej konstrukcji prawnej od typowej pożyczki zawieranej w formie ustnej lub pisemnej.

Przyjęło się, że pożyczka online jest dobrym sposobem na zaspokojenie nagłej potrzeby uzyskania niezbyt wysokich kwot pieniężnych. W praktyce sumy uzyskiwane w ten sposób przeznaczane są na niespodziewane wydatki, takie jak wizyty lekarskie, kupno prezentu lub nieplanowany wyjazd wakacyjny.

Dokumenty potrzebne przy pożyczkach online

Wybór odpowiedniej oferty pożyczkowej ma kluczowe znaczenie w każdej sytuacji. Pamiętajmy, że pożyczkodawcy żądają od swoich klientów nie tylko zwrotu całości udzielonej kwoty, ale także i kosztów dodatkowych takich jak prowizje, opłaty manipulacyjne lub odsetki. Oprocentowanie pożyczki nie pozostaje więc bez znaczenia, zanim zdecydujemy się podpisać jakąkolwiek umowę, warto najpierw przyjrzeć się jej dokładnym warunkom.

Czy pożyczki online wymagają od wnioskodawców przedłożenia jakichkolwiek dokumentów? Co do zasady tak, ponieważ firma pożyczkowa musi zweryfikować zdolność kredytową swojego przyszłego klienta. Im większa kwota, tym większe wymagania stawiane pożyczkobiorcy. Jeśli nie będzie on spełniał odpowiednich kryteriów, najpewniej nie otrzyma w ogóle żadnych pieniędzy.

Podstawowymi dokumentami, które wymagane są przy składaniu wniosku o udzielnie pożyczki są:

  • dowód osobisty lub paszport wnioskodawcy,
  • zaświadczenie o zarobkach lub zatrudnieniu (względnie informacja o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej),
  • dokumenty dotyczące historii kredytowej danej osoby oraz wszelkich ewentualnych kredytów lub pożyczek, które jeszcze nie zostały spłacone – dotyczy to sytuacji, w której wnioskodawca stara się o naprawdę wysoką pożyczkę np. rzędu kilkuset tysięcy złotych,
  • dokumenty potwierdzające posiadany majątek (np. nieruchomości, biżuterię, konta bankowe, ruchomości), które mogą stanowić zabezpieczenie pożyczki, gdy ta ma zostać udzielona w dosyć wysokiej kwocie.

Zaświadczenie przy pożyczce online

Chwilówki bez zaświadczeń o zarobkach i posiadanym majątku są coraz bardziej popularne w Polsce. Z reguły dotyczą jednak niewielkich kwot, w granicach do 10 – 15 tysięcy złotych. Dla pożyczkobiorców jest to oczywiście bardzo dobra wiadomości, ponieważ znacząco skraca czas załatwiania formalności związanych z ubieganiem się o przyznanie gotówki.

Część firm obowiązkowo wymaga jednak od swoich klientów przedkładania zaświadczeń, które jednoznacznie wykażą, że dana osoba będzie w stanie spłacić zaciągnięty dług. Stanowi to formę swoistego zabezpieczenia dla firmy pożyczkowej. Takie dokumenty można z łatwością uzyskać w praktycznie każdym zakładzie pracy od ręki. Niektórzy pożyczkodawcy robią ukłon w stronę swoich klientów i pozwalają na złożenie oświadczenia o zarobkach i majątku przez samego wnioskodawcę, tj. bez konieczności przedkładania stosownego dokumentu z zakładu pracy.

Co jednak jeśli pożyczkodawca wymaga stosownego zaświadczenia o dochodach, a zakład pracy robi nam problemy z jego uzyskaniem? Rozwiązaniem może być dokument wydany przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby (przyszłego pożyczkobiorcy). W takim zaświadczeniu znajdują się informacje dotyczące dochodów, które były rozliczane podatkowo z fiskusem. Dodatkowo można także ubiegać się tutaj o wydanie kopii pitów wysyłanych przez osoby zatrudniające pożyczkobiorcę. Dla firm udzielających chwilówek jest to z reguły wystarczające zabezpieczenie i gwarancja wypłacalności ich przyszłego klienta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here