Przenieś swoją firmę do Internetu

Koronawirus oraz kryzys gospodarczy, który wywołała epidemia Covid-19 bardzo wiele zmieniła w relacjach biznesowych, sposobie funkcjonowania niejednego przedsiębiorstwa. Otworzyła przede wszystkim wiele firm na pracę zdalną i wynikające z niej korzyści. 

  1. Efektywna praca zdalna
  2. CRM – narzędzie do pracy nie tylko zdalnej
  3. Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
  4. Dlaczego warto?

Spis Treści

Efektywna praca zdalna

Epidemia koronawirusa zmieniła postrzeganie sposobu działania bardzo wielu firm. Wielu pracodawców przekonało się, że praca zdalna może się okazać równie efektywna, jak ta tradycyjna, w formie stacjonarnej. Można podejrzewać, że to właśnie praca zdalna stanie się jedną z ważniejszych składowych działań firm w czasie kryzysu (pozwoli bowiem ograniczyć koszty związane m.in. z utrzymaniem biura), jak i po nim. Dziś już wiemy, że home office generuje ogromne oszczędności pieniędzy i czasu i wiedza ta nie zniknie po epidemii. Aby praca zdalna mogła być jednak w pełni efektywna potrzebne są specjalne narzędzia, które pozwolą pracownikom na skuteczne prowadzenie działań. Na rynku obecnie mamy dwa modele narzędzi do pracy zdalnej. Jedne bazują na ułatwiają bezpośredniej komunikacji, prowadzeniu telekonferencji, wymianie wiedzy między pojedynczymi pracownikami lub zespołami. Drugie rozwiązanie to oprogramowanie służące do współdzielenia wiedzy, czyli CRM.

CRM – narzędzie do pracy nie tylko zdalnej

Czym jest CRM? Customer relationship management to zarządzanie relacjami z aktualnymi i potencjalnymi klientami – zbiór zadań, procedur i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu tych kontaktów i bazującego na nich rozwoju firmy. Dziś do wykonanie tego typu zadania wykorzystuje się specjalne oprogramowanie, do którego dostęp zyskują pracownicy firmy. Dzięki systemowi ról można efektywnie zarządzać tym, do jakich informacji i danych dostęp ma pracownik. Dzięki rozbudowanym kanałom komunikacji wykorzystywanych przez CRM firma może sobie zagwarantować pełny zakres pracy zdalnej, choć narzędzie to wykorzystywać można oczywiście również przy modelu stacjonarnym. Kluczowy jest tutaj przede wszystkim pełni webowy Interface, który działa na każdym stacjonarnym i mobilnym urządzeniu. Ogromnym plusem jest integracja systemu z systemem pocztowym (lub korzystanie z programu dostępnego w CRM), integracja z kalendarzami mobilnymi, systemami telefonii VoIP, moduł SMS. Te rozbudowane kanały komunikacji sprawią, że oprogramowanie CRM zawiera kompletną „historię firmy”, zapis relacji z poszczególnymi klientami, dokumentację działań pracowników, ich kalendarze służbowe. To wszystko pozwala na efektywniejsze zarządzanie działaniami firmy, nawet jeśli pracownicy przebywają na pracy zdalnej oraz planowanie dalszych kroków.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Oczywiście praca zdalna i dostęp do danych zawsze generują pytanie o bezpieczeństwo tej formy pracy. Nowoczesne narzędzia komunikacji i współdzielenia wiedzy takie jak CRM odpowiadają na te obawy. Dzięki rozbudowanemu systemowi zarządzania prawami dostępu dla poszczególnych pracowników, grup roboczych, zespołów ryzyko ujawnienia danych osobie do tego niepowołanej jest właściwie bliskie zeru. Transmisja danych kodowana jest na poziomie systemów bankowych, ryzyko ataku hakerskiego i przejęcia danych także jest minimalne. Masz pytania? Dowiedz się więcej o systemach CRM.

Dlaczego warto?

CRM to nie tylko sposób na lepsze planowanie i prowadzenie codziennych działań firmy. Wprowadzenie tego rozwiązania przekłada się bowiem na lepszą obsługę klienta, jego większe zadowolenie. Z kolei kadra zarządzająca otrzymuje narzędzie do prowadzenia wyczerpujących analiz działań pracowników, zespołów, grup, a także raportowania zyskowności poszczególnych działań i planowania w oparciu do twarde dane kolejnych kroków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here