Rebranding

Każda firma, która chce dobrze funkcjonować na rynku, musi na bieżąco reagować na zachodzące na nim zmiany. W większości wypadków wymaga to jedynie niewielkich ingerencji w istniejący wizerunek przedsiębiorstwa. Istnieją jednak sytuacje, które wymagają podjęcia bardziej zdecydowanych i widocznych na zewnątrz działań. Ma to miejsce szczególnie w przypadku od lat działających na rynku marek, które nierzadko posiadają już nieco przestarzały i niedostosowany do aktualnych realiów wizerunek. Rebranding to dla nich doskonała szansa na jego odświeżenie, zdobycie na nowo zainteresowania dotychczasowych klientów oraz pozyskania nowych.

Spis Treści

Tajemniczy rebranding – co kryje się pod tym pojęciem?

Rebranding to pojęcie, które w ostatnich latach słyszy się coraz częściej w kręgach biznesowych. Coraz więcej marek decyduje się na jego przeprowadzenie, słusznie upatrując w rebrandingu szansy na zdobycie przewagi konkurencyjnej i wybicie się na tle innych firm działających w tej samej branży. Co jednak oznacza sam rebranding? Pod pojęciem tym kryje się rozłożony w czasie proces, który prowadzi do wprowadzenia korzystnych zmian w zakresie najważniejszych elementów wizerunkowych, które składają się na konkretną markę.

Rebrandingowi podlegają takie elementy tworzące wizerunek marki, jak m. in. logo, design produktów i opakowań, hasło reklamowe, sposoby komunikacji, a niekiedy także sama nazwa firmy. Co ważne, każdy rebranding jest różny, a jego zakres dostosowany do potrzeb konkretnej marki. W przypadku jednej, niezbędne będzie zmodyfikowanie jedynie kilku elementów, inna może natomiast potrzebować rebrandingu w bardziej całościowym znaczeniu. Bez względu na zakres, cały proces służy stworzeniu nowej, spójnej i lepiej dostosowanej do bieżących realiów marki, której działalność będzie idealnie odpowiadała na potrzeby odbiorców docelowych.

Czym rebranding różni się od brandingu i liftingu marki?

zmiana wizerunku marki

Rebranding bardzo często bywa opisywany jednocześnie z brandingiem. Warto jednak mieć świadomość, że oba te pojęcia różnią się między sobą przede wszystkim celem, w jakim są realizowane. Rebranding przeprowadzany jest dla marek, które już istnieją – od dłuższego lub krótszego czasu, czyli z zasady mają już ugruntowaną pozycję na rynku, stałą grupę odbiorców oraz są rozpoznawalne w branży w większym bądź mniejszym stopniu. Branding to natomiast proces budowania od podstaw zupełnie nowej marki – jest więc zwykle wykorzystywany przez firmy, które dopiero rodzą się w świadomości ich założycieli.

Rebranding często bywa także utożsamiany z liftingiem marki. Pomimo pewnych podobieństw, oba procesy nie powinny być jednak traktowane jako równoważne. Lifting marki posiada z reguły węższy zakres od rebrandingu i obejmuje głównie zmiany w sferze graficznej firmy. Liftingowi często podlega np. logo marki, które zmienia się w celu jego lepszego dostosowania do wizualnej koncepcji obowiązującej w danym czasie. Jest to wiec proces węższy i mniej pracochłonny od rebrandingu, który z kolei obejmuje więcej zmian wprowadzanych do różnych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here