spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skrót
pixabay.com

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najbardziej popularnych form prowadzenia biznesu, dla przedsiębiorców, którym zależy na większym rozmachu działania. Na czym polega?

Najpopularniejszymi firmami handlowymi w naszym kraju są właśnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorcy cenią je za to, że mogą bezpośrednio nadzorować jej działalność.

Dodatkowo będąc wspólnikiem w takiej spółce nie odpowiadasz za ewentualne zobowiązania majątkiem osobistym. To wygodniejsza sytuacja w porównaniu np. do prowadzenia firmy jednoosobowej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności – krok po kroku

Spółkę z o.o. można założyć samemu lub ze wspólnikami (także osobami prawnymi).

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał
unsplash.com

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – kapitał

Do założenia firmy potrzebny jest kapitał w wysokości przynajmniej 5 tys. zł.

Za zobowiązania spółka odpowiada całym majątkiem. Wyjątek stanowią członkowie zarządu firmy. W przypadku bezskutecznej egzekucji przeciwko spółce, to członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania (mają też możliwość obrony).

Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie wspólników, natomiast firmę reprezentuje zarząd. Wspólnicy mogą ustanowić zarząd oraz radę nadzorczą lub komisję rewizyjną (przy spółkach, których kapitał zakładowy przewyższa 500 tys. zł rada czy komisja są obowiązkowe).

W spółce z o.o. trzeba prowadzić pełną księgowość i dokonywać sprawozdań finansowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – skrót i nazwa

Nazwa spółki może być dowolna. Cechą charakterystyczną jest dopisek „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Firma używa skrótów „Sp. z o.o.” lub „Spółka z o.o.”.

Spółka z o.o. – umowa i rejestracja

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba sporządzić u notariusza (ew. on-line, wtedy w grę wchodzi tylko wkład pieniężny, a nie nieruchomości). Spółkę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dokumencie umowy musi znaleźć się m.in. nazwę i siedziba, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki (o ile ma być ograniczony), wysokość kapitału zakładowego, liczba i wartość udziałów.

Żeby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała, musi być powołany zarząd oraz wniesione wkłady pokrywające kapitał zakładowy.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością rejestracja
unsplash.com

Spółka z o.o. – podział zysków

Jak są dzielone zyski wygenerowane przez działalność spółki?

Każdy ze wspólników ma prawo do udziału w zysku, który jest przeznaczony do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Zysk dzieli się zazwyczaj w stosunku do udziałów, o ile umowa spółki nie przewiduje innego sposoby postępowania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością płaci podatek od osób prawnych CIT – 19 proc. lub 9 proc. (w przypadku startujących lub małych firm, kiedy sprzedaż brutto nie przekracza 1,2 mln euro).

Podatek płacony jest przez spółkę od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów. Dodatkowo wspólnicy muszą zapłacić 19 procentowy podatek od otrzymanych dywidend i innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Taka firma nie posiada jeszcze osobowości prawnej, ale posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Może zatem prowadzić działalność gospodarczą lub np. zaciągać zobowiązania, podpisywać umowy z kontrahentami czy nabywać nieruchomości.

Spółka z o.o. w organizacji może uzyskać NIP i REGON, być podmiotem podatkowym oraz wystawiać faktury VAT. Nie może natomiast sprzedawać swoich udziałów.

Firmę w organizacji może reprezentować zarząd lub wyznaczony przez wspólników pełnomocnik.

Jak wygląda sprawa z nazwą? Spółka w organizacji musi używać oznaczenia „w organizacji”. 

Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiada solidarnie spółka oraz osoby, które działały w jej imieniu (zarząd/pełnomocnik). Wspólnik wolny jest od odpowiedzialności za zobowiązania spółki jeśli wniósł swój cały wkład.

Wspólnicy mają 6 miesięcy na rejestrację spółki w KRS. Jeśli do tego nie dojdzie, to umowa spółki jest rozwiązywana.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here