Świadectwo pracy

Już od dawien dawna, kiedy pracownik odchodzi z firmy, otrzymuje świadectwo pracy. Wręczane jest ono w dniu zakończenia współpracy, bez względu na to, czy pracownik odchodzi z własnej woli, został zwolniony czy umowa o pracę nie została przedłużona. Dziś postaramy się odpowiedzieć na pytanie – kiedy szef musi wydać świadectwo pracy oraz jak to wygląda w przypadku umowy zlecenie.

Świadectwo pracy jest dokumentem, który pracodawca wystawia zatrudnianemu pracownikowi na podstawie umowy o pracę, która podlega przepisom Kodeksu pracy.

Świadectwo pracy – co powinno zawierać?

Świadectwo pracy potwierdza zatrudnienie pracownika i danego pracodawcy, jednocześnie stanowiąc swoisty opis charakterystyki wykonywanej pracy. Uwzględnia ono również dni wolne, wykorzystywane przez zwalnianego lub odchodzącego pracownika.

Każdy pracodawca ma, wedle przepisów Kodeksu pracy, obowiązek wystawienia świadectwa pracy. Powinny zawierać się w nim:

 • okres zatrudnienia + wymiar czasu pracy,
 • stanowisko lub pełniona przez pracownika funkcja,
 • tryb rozwiązania umowy z pracownikiem,
 • adnotacja, czy okres wypowiedzenia został skrócony,
 • wymiar urlopu, który przysługuje pracownikowi oraz tego, ile dni wykorzystano,
 • adnotacja odnośnie innego rodzaju wolnego (urlop bezpłatny, macierzyński, ojcowski, rodzicielski),
 • adnotacja, czy pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy,
 • adnotacja, czy wykonywał pracę w szczególnych warunkach,
 • adnotacja o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia,
 • podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej.

Kiedy należy wydać świadectwo pracy?

Pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu ustania stosunku pracy – czyli w ostatnim dniu pracy. Nie musi to być oczywiście ostatni dzień, w którym pracownik pojawił się w miejscu pracy. Zwłaszcza, jeżeli przed zwolnieniem wykorzystuje przysługujący mu urlop.

7 września 2019 roku nastąpiła zmiana w przepisach, a w życie weszła Ustawa z dnia 16 maja 2019 roku. Obecnie, pracodawca musi wręczyć pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Jeżeli pracownik nie może osobiście zjawić się po odbiór świadectwa pracy, pracodawca może przekazać je osobie, która została do tego upoważniona. Jeżeli nie ma takiej osoby, wówczas pracodawca powinien przekazać dokument pocztą, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Nie otrzymałem świadectwa pracy – co zrobić?

Jeżeli pracodawca odmówił wystawienia pracownikowi świadectwa pracy, w takim wypadku pracownik ma prawo rozwiązać to drogą sądową. Może wystąpić z roszczeniem o zobowiązanie pracodawcy do wysłania świadectwa.

Jeżeli pracodawca nie wydał świadectwa pracy, pracownik może także domagać się odszkodowania z tego tytułu. Pracodawca nie poniesie szkody jeżeli nie wydał świadectwa pracy z winy pracownika lub na skutek działania sił wyższych. Jeżeli jednak wina leży po stronie pracodawcy – pracownikowi przysługuje odszkodowanie.

Świadectwo pracy, a umowa zlecenie

Świadectwo pracy to dokument wydawany wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Jeżeli pracownik był zatrudniony na podstawie umowy zlecenie, świadectwo pracy nie będzie wydane.

Osoba, która pracuje na umowę zlecenie w świetle przepisów nie jest pracownikiem, więc nie ma uprawnień do otrzymania takiego dokumentu. Zleceniobiorca może jedynie ubiegać się o zaświadczenie, które potwierdzi fakty wykonywania pracy. W takim dokumencie powinny znaleźć się:

 • okres wykonywania zlecenia,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • odprowadzone składki.

Jeżeli szukasz biura rachunkowego, które pomoże Ci jako pracodawcy w wystawieniu świadectwa pracy – polecamy Biuro rachunkowe euroPiM.

źródło zdjęcia: freepik.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here