Wsparcie dla ambitnych właścicieli małych firm

Analizy rynkowe w zakresie struktury współczesnych przedsiębiorstw jednoznacznie wskazują, że przyszłością światowego biznesu są małe przedsiębiorstwa z bogatym kapitałem intelektualnym. Wiele osób nie chce pracować na etacie i zakłada swoją własną działalność gospodarczą. W ten sposób w pełni wykorzystują wiedzę nabytą podczas procesu nauczania, ale również nie podlegają ograniczeniom ze strony przełożonych. Władze państwowe na całym świecie mają świadomość potrzeby wsparcia rozwoju małych i średnich firm. Dlatego oferują różne rodzaje pomocy, po które warto sięgnąć z pomocą specjalistów.

Wsparcie w zakresie uzyskania dotacji

Nikt nie zna się tak dobrze na doradztwie podmiotom gospodarczym jak firma go BIG. Jest to zespół specjalistów, których celem jest pomoc w rozwoju mniejszych przedsiębiorstw. Pracownicy spółki posiadają wieloletnie doświadczenie, które zdobyli podczas współpracy z publicznymi oraz prywatnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi. Sukcesy firmy przedstawione w liczbach mówią same za siebie.

Nieocenioną formą wsparcia przedsiębiorstw są dotacje. Współpracując z go BIG, można liczyć na pomoc w ich pozyskaniu oraz rozliczeniu. Z dotacji można finansować zarówno projekty inwestycyjne, projekty badawczo-rozwojowe, jak i projekty środowiskowe. Taka bezzwrotna forma finansowania to najlepszy bodziec do rozwoju małej firmy i wzmocnienie jej szans na konkurowanie z większymi podmiotami.

Zespół go BIG dokonuje analizy i optymalizacji dostępnych krajowych i zagranicznych źródeł finansowania. Co istotne, wskazuje partnerów, którzy są niezbędni do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (na przykład: doradcy patentowi, podmioty naukowe, które opracowują opinie o innowacyjności). Opracowuje także wniosek o dofinansowanie zgodnie z wymaganiami, rozlicza projekt oraz prowadzi audyt na każdym etapie jego realizacji.

Wsparcie w zakresie efektywności energetycznej

Załoga go BIG posiada także kompetencje w zakresie doradztwa energetycznego. Współpraca z nimi to gwarancja prawidłowo wykonanych pomiarów i obliczeń, stanowiących podstawę wiarygodnych analiz opłacalności. Nie każda nowoczesna forma instalacji może być idealna dla wszystkich rodzajów działalności.

Pracownicy firmy szczegółowo analizują sytuację energetyczną danej firmy i przedstawiają optymalne rozwiązania techniczne oraz optymalne źródła ich finansowania. Inwestycja w ekologię to jedno, a wynik ekonomiczny danej firmy to drugie. Specjaliści z go BIG mają tego świadomość. Ich opinia jest rzetelna i wiarygodna w pełnym tych słów znaczeniu.

Wsparcie w zakresie ulg podatkowych

Współczesnym przedsiębiorcom, którzy marzą o intensywnym rozwoju działalności, nie wystarczają już jedynie podstawowe usługi księgowe. Coraz większe znaczenie ma bowiem optymalizacja podatkowa. W tej kwestii również można polegać na go BIG. Jedną z form wsparcia firm jest ulga na działalność badawczo-rozwojową.

Jeśli zatem dany podmiot gospodarczy opracowuje nowe produkty, usługi lub procesy, wykonuje prace ulepszeniowe, tworzy nowe funkcjonalności istniejących produktów i towarzyszy temu działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, to może starać się o dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania.

W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą między innymi: wynagrodzenia z narzutami, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi doradcze, ekspertyzy, opinie, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej go BIG.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here