zaświadczenie o zdolności do pracy po zwolnieniu lekarskim
pixabay.com

Zaświadczenie o zdolności do pracy musisz przedstawić pracodawcy jeśli chorowałeś dłużej niż 30 dni. O czy powinieneś pamiętać idąc do lekarza medycyny pracy?

Zgodnie z przepisami, pracodawca wysyła nowego pracownika na wstępne badania lekarskie. Robi to na własny koszt.

Takie badania przechodzą też pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy.

Wstępne badania lekarskie przysługują również osobom przenoszonym na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (lub warunki uciążliwe).

Później pracownicy podlegają okresowym badaniom lekarskim.

zaświadczenie o zdolności do pracy po chorobowym
pixabay.com

Zaświadczenie o zdolności do pracy – kiedy potrzebne?

Co jeśli jesteś chory przez dłuższy czas?

W przypadku niezdolności do pracy, która trwa dłużej niż 30 dni i jest spowodowana chorobą, podlegasz kontrolnym badaniom lekarskim.

Podczas tych badań lekarz medycyny pracy ustali czy jesteś zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Do firmy wracasz z zaświadczeniem o zdolności do pracy.

Ważne – to pracodawca powinien skierować ciebie na takie badania.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Jeśli to zrobi, to  m.in. ryzykuje słone kary finansowe w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Lekarz medycyny pracy nie chce wystawić ci zaświadczenia o zdolności do pracy – co dalej?

W takiej sytuacji musisz poprosić o  specjalne zaświadczenie o zakończeniu leczenia od doktora podstawowej opieki zdrowotnej. Będzie to dowód, że kurację zakończyłeś z pozytywnym skutkiem. Możesz też przedstawić lekarzowi medycyny pracy dokumentację na temat stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Warto też pamiętać, że lekarz medycyny pracy powinien – zgodnie z ustawą o służbie medycyny – współpracować z lekarzami POZ.

badania okresowe
pixabay.com

Badania okresowe i kontrolne

Co pewien czas pracodawca skieruje cię na badania okresowe.

Z zasady okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane są w godzinach pracy.

Choć będąc na badaniach nie wykonujesz pracy, to zachowujesz prawo do wynagrodzenia.

Jeśli musisz jechać na badania do innej miejscowości, to pracodawca pokryje twoje koszty przejazdu. Zrobi to według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here