znak

Troska o zdrowie i życie pracownika to obowiązek pracodawcy. Oczywiście zatrudniający nie mają możliwości kontroli każdego ruchu pracownika, jednak ich zadaniem jest właściwe oznakowania terenu, na którym prowadzona jest działalność. W takim celu stosuje się znaki BHP. Mają one na celu poinformować pracownika o zagrożeniu oraz wskazać mu sposoby zachowania w razie wypadku. Wśród takiego oznakowania, najbardziej powszechne są znaki ostrzegawcze, znaki zakazu oraz tabliczki z instrukcjami BHP.

Znaki ostrzegawcze w zakładzie pracy

Zadaniem pracodawcy jest właściwe przygotowanie miejsca pracy. I nie chodzi tutaj tylko o zakup nowoczesnych urządzeń oraz wyposażenia, ale przede wszystkim o zabezpieczenie pracowników przed różnymi niebezpieczeństwami w zakładzie pracy. Odpowiednia realizacja tego zadania pozwala zwolnić pracodawcę z konsekwencji podczas ewentualnego wypadku. Jasny przekaz informacji możliwy jest dzięki rozmieszczonym w terenie i w budynku piktogramów i znaków ostrzegawczych.

Jakie znaki BHP można spotkać w polskich zakładach pracy? Zalicza się do nich znaki informujące o promieniowaniu, znaki ostrzegające przed substancjami chemicznymi, tablice urządzeń elektrycznych. Jeśli w zakładzie pracy występuje zagrożenie wynikające z promieniowania laserowego, przechowywania substancji toksycznych, wybuchowych lub żrących, to obowiązkowo w takich miejscach powinny znaleźć się właściwe piktogramy. Bardzo istotne są także tablice ostrzegające przed wysokim napięciem.

Znaki ewakuacyjne w zakładzie pracy

Równie istotną rolę pełnią znaki ewakuacyjne. Muszą być one tak rozmieszczone w danym budynku, aby stworzyć ścieżkę do ewakuacji w razie pożaru lub innej groźnej sytuacji. Pozwalają zatem pracownikom i osobom odwiedzającym dany zakład pracy, szybko i sprawnie dotrzeć do wyjścia. Znaki ewakuacyjne występują zazwyczaj w barwie zielono-beżowej i wskazują kierunek ewakuacji. W związku z tym na ścianach pokoi i korytarzy umieszcza się piktogramy przedstawiające strzałkę skierowaną w dół, górę, prawo lub lewo. W budynkach piętrowych należy umieścić tabliczki z kierunkiem ewakuacji po schodach.

Uzupełnieniem systemu ewakuacyjnego są znaki informujące o miejscu zbiórki do ewakuacji, miejscu zbiórki do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych, lokalizacji telefonu alarmowego, lokalizacji defibrylatora, lokalizacji okna ratunkowego oraz sposobu otwierania lub przesuwania drzwi.

Instrukcje BHP w zakładzie pracy

Właściwe zabezpieczenie całego budynku, jak również konkretnego stanowiska pracy jest możliwe dzięki instrukcjom BHP. Pracodawca powinien wymagać od pracowników zaznajomienia się z opracowanymi procedurami obsługi maszyn i urządzeń, jak również zachowania podczas sytuacji awaryjnych. W sklepie internetowym Znaki24.pl dostępne są zarówno instrukcje BHP, instrukcje przeciwpożarowe oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

W opcji są instrukcje ogólne oraz instrukcje szczegółowe. Te drugie umieszczane są przy konkretnym stanowisku. W praktyce spotkać można takie instrukcje BHP jak, między innymi: instrukcja BHP przy obsłudze autoklawu, instrukcja BHP przy obsłudze lasera, instrukcja postępowania przy uwalnianiu porażonego spod działania prądu elektrycznego, instrukcja BHP przy obsłudze maszyny do oprawy dokumentów (bindownicy), instrukcja ogólna BHP dobrej praktyki higienicznej, instrukcja BHP dla sprzątaczek i osób zatrudnionych przy sprzątaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here