gwarancje dla firm
unsplash.com

Poręczenia dla firm, to ostatnia deska ratunku dla przedsiębiorców, którzy nie mogą zdobyć kredytu z banku. Sprawdź, co oferują fundusze poręczeniowe.

Wiele firm staje przed ścianą – właściciele mają nowy pomysł na biznes (lub rozwój istniejącego), ale nie mogą zdobyć pieniędzy. Banki z różnych powodów odmawiają kredytów dla przedsiębiorców.

Firmy mogą skorzystać w takiej sytuacji z oferty funduszy poręczeniowych. Dzieje się tak, kiedy brakuje im np. wymaganych przez banki zabezpieczeń lub nie mają odpowiedniej historii kredytowej.

kredyty dla przedsiębiorców
unsplash.com

Poręczenia dla firm – co robić, kiedy bank odmawia

Celem funduszy poręczeniowych jest ułatwienie firmom lub przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania np. w postaci kredytów bankowych czy pożyczek.

Fundusze oferują poręczenia zobowiązań finansowych firmy, która ma zdolność kredytową, ale brak jej odpowiednich zabezpieczeń.

W Polsce działa kilkadziesiąt funduszy poręczeniowych, które udzielają przedsiębiorcom poręczeń, jako formy zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań. Prowadzą one usługi w zakresie poręczeń kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych.

Na rządowym portalu biznes.gov.pl wymieniony jest program JEREMIE.

JEREMIE udziela wsparcia małym i średnim firmom. Oprócz poręczeń oferuje niskooprocentowane kredyty i pożyczki.

Kredyt otrzymany przy wsparciu JEREMIE powinny być wydane przede wszystkim na inwestycje w środki trwałe, modernizację czy informatyzację.

Uwaga – z tych pieniędzy nie można spłacać innych kredytów lub zobowiązań publiczno-prawnych. Nie służą również finansowaniu działalności bieżącej firmy.

Z inicjatywy JEREMIE skorzystają firmy, które:

  • zatrudniają 1 – 250 pracowników
  • mają obrót roczny w wysokości do 50 mln euro
  • posiadający sumę bilansową do 43 mln euro
  • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w województwie, w którym funkcjonuje JEREMIE
  • nie mają wystarczających środków finansowych na realizację projektu
  • brak im zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
fundusze poręczeniowe
unsplash.com

Poręczenia dla firm i gwarancje

Pomocą dla przedsiębiorców służy również Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki działalności BGK firmy mogą również skorzystać z kredytu w banku komercyjnym udzielonego z gwarancją de minimis.

Jest to rządowy program wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niemu firmy mogą otrzymać zabezpieczenie spłaty nawet 60 proc. wartości kredytu (obrotowego lub inwestycyjnego). Na pozostałą część firma musi mieć inne zabezpieczenie.

Firma ma kłopoty ze spłatą? Kwota objęta gwarancją zostanie spłacona przez Skarb Państwa.

Uwaga! Mimo to, BGK będzie starał się odzyskać poniesionych koszty. Dlatego stosuje zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Nie każda firma dostanie gwarancję od BGK. Decyzja uzależniona jest od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w danym banku procedurami.

Firma posiadająca zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnia warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis? Wtedy dany bank komercyjny podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczonego taką gwarancją.

Poręczenia dla firm – inne programy

Możesz starać się również o inne wsparcie w ramach działań podjętych przez BGK. To gwarancje w ramach programu COSME – zabezpieczą one nowe kredyty obrotowe oraz inwestycyjne, do maksymalnej wysokości 600 tys. zł, oferowane przez banki kredytujące.

Firmy realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także realizujące projekty infrastrukturalne mogą skorzystać z oferty rządowego programu: „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Poręczenia lub gwarancje przedsiębiorca dostanie do wysokości maksymalnie 80 proc. kwoty kredytu – nie mniej niż 3,5 mln zł, a maksymalnie równowartość 10 mln euro w złotówkach.

Przedsiębiorca może liczyć, że poręczenie będzie obowiązywało od dnia wejścia w życie przez okres nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here