niedziela, maj 29, 2022
Strona główna Biznes Kredyty dla przedsiębiorców. Wiedza w pigułce

Kredyty dla przedsiębiorców. Wiedza w pigułce

716
0
kredyt dla przedsiębiorców
pixabay.com

Kredyty dla przedsiębiorców – mogą być kroplówką, która wzmocni twoją firmę i da fundusze na rozwój przedsięwzięcia. Oto podstawowe informacje jeśli rozważasz takie wsparcie.

Nie zawsze dysponujesz gotówką żeby kupić maszyny, wyposażenie biurowe lub nieruchomości potrzebne na nowy biznes lub rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

Na rynku są kredyty gotówkowe, inwestycyjne, lombardowe, pożyczki gotówkowe czy lombardowe. Które wybrać?

Oto przydatna wiedza w pigułce.

kredyty dla przedsiębiorców krótkoterminowe
pixabay.com

Kredyty dla przedsiębiorców

Na początek kilka zdań wyjaśnienia. Na czym polega różnica między pożyczką a kredytem? Nie dla każdego ta różnica jest oczywista.

Kredyt – określona ilość pieniędzy stawiana jest do dyspozycji kredytobiorcy, a kredyt udzielany jest na konkretne cele, sprecyzowane we wniosku kredytowym i wskazane w umowie kredytowej

Pożyczka – nie ma wymogu przedstawienia konkretnego celu, a na pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy.

To nie wszystko. Przy kredycie bankowym, wykorzystanie kredytu musi nastąpić na warunkach i zasadach określonych w umowie kredytowej. Pożyczki warunek ten nie musi dotyczyć.

Kredyty dzielą się ze względu na czas ich wykorzystania:

 • kredyty krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
 • średnioterminowe (od 12 miesięcy do 3 lat)
 • długoterminowe (powyżej 3 lat)

Kredyty dla przedsiębiorców – krótkoterminowe

W ramach kredytów udzielanych do 12 miesięcy znajdziesz kilka propozycji.

Kredyt obrotowy

Przyznawany jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.

Najczęściej przyznawany na okres krótszy niż rok, choć zdarzają się już oferty ze znacznie dłuższym terminem. Dużą rolę gra branża w jakiej działa firma.

Pieniądze dostępne będą jako kredyt na rachunku bieżącym albo na rachunku kredytowym.

Kredyt obrotowy na rachunku bieżącym

Masz ustalony limit kredytowy na koncie. Jeżeli twoja firma traci płynność, to może nadal wykonywać transakcję do określonego limitu. Musisz jednak pamiętać, że przyszłe wpływy na konto w pierwszej kolejności pokryją ujemne saldo tego rachunku.

Bank pobiera prowizję za gotowość do udzielenia kredytu oraz nalicza odsetki od debetu.

Kredyt w rachunku kredytowym

Udzielany jest poprzez otwarcie dla kredytobiorcy rachunku kredytowego.

Taki kredyt może być:

 • docelowym – na sfinansowanie określonej transakcji
 • przeznaczonym na pokrycie wymagalnych zobowiązań (np. przy krótkoterminowych trudnościach płatniczych)
 • jako linia kredytowa w ramach określonego w umowie limitu (na finansowanie wielu transakcji)

Kredyty krótkoterminowe wykorzystasz np. do:

 • uregulowania zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego
 • zaopatrzenia
 • sprzedaży
 • świadczenia usług
 • wypłaty wynagrodzeń
 • rozliczeń z kontrahentem
kredyty dla przedsiębiorców inwestycyjne
pixabay.com

Kredyty dla przedsiębiorców – inwestycyjny

Dedykowany przedsiębiorcom, którzy chcą unowocześnić swoją firmę. W grę wchodzi zakup nieruchomości, samochodów, urządzeń maszyn czy budowę hali produkcyjnej.

Musisz jednoznacznie określić cel takiego kredytu.

Powinieneś wiedzieć też, że banki wymagają udziału środków własnych, a do wniosku będziesz musiał dołączyć finansowy i biznesowego plan inwestycji (biznesplan).

Bank może kontrolować wydatkowanie pożyczonych środków.

Kredyt inwestycyjny ze względu na sposób ich wykorzystania dostaniesz na dłuższy czas (najczęściej do 15 lat, choć w ofercie niektórych banków możemy spotkać się ze znacznie dłuższym terminem). Masz też szansę na o wiele większe pieniądze.

Inne rodzaje wsparcia finansowego dla firm

Narzędzi z których możesz skorzystać jest więcej. Banki proponują m.in.:

Kredyt pomostowy – udzielany firmom, które w swojej działalność mają zamiar wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Jeśli spełniasz ten warunek, to musisz pokazać bankowi umowy o dofinansowanie projektu.

Kredyt lombardowy – udzielany pod zastaw ruchomości lub praw łatwo zbywalnych np. papierów wartościowych, metali szlachetnych czy towarów. Pamiętaj, że wysokość udzielonego kredytu jest przeważnie niższa niż wartość ustalonego zastawu. Z drugiej strony najczęściej jest on udzielany z niższą stopą oprocentowania.

Pożyczka lombardowa jest również udzielana po ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia i jej wysokość uzależniona jest od wartości tego zabezpieczenia.

Kredyt kupiecki – propozycja dla małych i średnich firm, które mają problem z pozyskaniem np. kredytu obrotowego. Trzeba pamiętać, że nie jest to typowy kredyt, a jedynie masz do czynienia z odroczeniem płatności za zakupione wcześniej wyroby.

Pamiętaj, że nie wszystkie firmy, szczególnie na początku działalności mogą liczyć na szybki kredyt. Musisz wykazać się historią kredytową czy określonym poziomem obrotów.

Zawsze też możesz spróbować zdobyć środki z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here