Prawo do korekty deklaracji
unsplash.com

Prawo podatnika – sprawdź, co przysługuje ci w kontaktach ze skarbówką. Na liście jest m.in. prawo do zwrotu nadpłaty oraz do korekty deklaracji.

Jako przedsiębiorca płacisz państwu podatki. Jakie są twoje prawa? Oto zestawienie niektórych z nich.

Prawo podatnika

Prawo do zwrotu nadpłaty

Jeśli zapłacisz podatek w wysokości wyższej niż powinieneś, masz prawo złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Co dzieje się z nadpłatą?

Jeśli masz zaległości podatkowe, nadpłata, wraz z jej oprocentowaniem pójdzie na spłatę zobowiązania, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek czy kosztów upomnienia.

Nie masz zaległości? Możesz ubiegać się o zwrot nadpłaty/złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jeśli urząd nie zwróci nadpłaty w terminie, masz prawo do odsetek za zwłokę.

prawo do zaświadczenia
unsplash.com

Prawo do korekty deklaracji (zeznania podatkowego)

Popełniłeś błąd przy sporządzaniu deklaracji? Masz prawo go poprawić składając korektę deklaracji.

Pamiętaj, żeby zapłacić zaległy podatek lub zwrócić nadpłatę (którą nienależnie wykazałeś i otrzymałeś jej zwrot) – wraz z odsetkami.

Nie będziesz mógł składać korekty w trakcie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Prawo podatnika – zaświadczenia, ulgi, interpretacja

Prawo do żądania zaświadczenia

Potrzebujesz zaświadczenia, które potwierdza np. stan prawny lub fakty? Możesz żądać jego wydania przez organ podatkowy.

Takim dokumentem jest np. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż w 7 dni. Organ podatkowy może wydać zaświadczenie jedynie w granicach twojego żądania.

Prawo do ulg

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, możesz korzystać z ulg podatkowych oraz ulg i umorzeń ZUS.

Prawo do pisemnej interpretacji

Jeżeli masz wątpliwości, jak zastosować przepisy prawa podatkowego w twojej indywidualnej sprawie, możesz zwrócić się z wnioskiem o wydanie indywidalnej interpretacji podatkowej.

Prawo do podpisywania deklaracji przez pełnomocnika

Możesz ustanowić pełnomocnika do podpisania Twojego zeznania.

Podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia cię z obowiązku podpisania tej deklaracji (jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej).

termin załatwienia sprawy
unsplash.com

Prawo do terminowego załatwienia sprawy przez urząd

Masz prawo oczekiwać, że twoja sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki – nie później niż w ciągu miesiąca.

W sprawach szczególnie skomplikowanych urząd ma maksymalnie 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawa nie została załatwiona we właściwym terminie?

Przysługuje ci prawo złożenia ponaglenia do organu podatkowego wyższego stopnia lub do Ministra Finansów, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez izbę skarbową.

Prawo do zaskarżenia decyzji

Masz prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji – w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.

W dokumencie musisz umieścić zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres twojego żądania, będącego przedmiotem odwołania, oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here