Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online
unsplash.com

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach może przydać się w bardzo różnych, życiowych sytuacjach. Sprawdź, jak zdobyć taki dokument.

Chce wziąć auta lub wyposażenie firmy w leasing? Potrzebujesz kredyt na rozwój firmy jednoosobowej? Rozważasz start w przetargu ogłoszonym przez urząd, a może chcesz po prostu kupić coś na raty?

W każdym z tych przypadków druga strona będzie potrzebowała wiarygodnych informacji o twojej sytuacji podatkowej. Dlatego najpewniej będziesz musiał pokazać jej zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Jak zdobyć taki dokument? Oto nasz przewodnik.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach druk
unsplash.com

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

O wydanie zaświadczenie możesz zgłosić się do urzędu skarbowego (w sprawie PIT, CIT, VAT, akcyzy) lub takich instytucji jak: urząd marszałkowski (opłaty za korzystanie ze środowiska), urząd miasta/gminy lub urząd dzielnicowy miasta Warszawy (podatek od nieruchomości lub od środków transportu).

O dokument potwierdzający, że nie masz zaległości podatkowych występujesz, kiedy sam go potrzebujesz lub wymagają tego przepisy.

Możesz wnioskować o:

  • potwierdzenie, że nie masz zaległości
  • stwierdzenie, jak wysokie są twoje zaległości wobec państwa

Uwaga! Urząd może odmówić wydania zaświadczenia. Kiedy? Jeśli okaże się, że chcesz zaświadczenia, a w rzeczywistości masz zaległe podatki do zapłacenia.

Chcesz sprawdzić czy inna firma ma czyste konto w skarbówce? Możesz wystąpić o dokument potwierdzający jej sytuację. Jednak warunkiem jest, że przedsiębiorca zgodzi się na wydanie tobie zaświadczenia.

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie: banków lub innych instytucji kredytowych, kontrahentów, dzierżawców i użytkowników nieruchomości, wspólników spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiejkomandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

O zaświadczenie możesz wystąpić osobiście odwiedzając urząd lub skorzystać z usługi online.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – online

Złożenie wniosku online jest najbardziej wygodne. Potrzebujesz tylko łącza internetowego oraz Profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

We wniosku – papierowym i elektronicznym – podajesz nazwę swojej firmy (jeśli jesteś zarejestrowany w KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), adres siedziby/miejsce prowadzenia działalności oraz NIP.

Piszesz również o jakie zaświadczenie występujesz (informacja o niezaleganiu lub stwierdzająca stan zaległości) oraz gdzie i dlaczego je przedstawisz.

Dodatkowo możesz też umieścić zapytanie czy urząd prowadzi postępowanie wobec ciebie:

  • dotyczące ujawnienia zaległości podatkowych oraz określenie ich wysokości
  • postępowanie egzekucyjne w administracji, także w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań
  • postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

We wniosku możesz też poprosić o podanie okresów, z których pochodzą zaległości podatkowe oraz ich tytuły, a także podatki, których termin płatności został odroczony lub ich płatność została rozłożona na raty.

niezaleganie w podatkach
unsplash.com

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – druk

Zaświadczenie gotowe do wydrukowania i wypełnienia znajdziesz na stronie www.zaplecze.biznes.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć:

  • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (możesz to zrobić później, masz 3 dni) – 21 zł lub 17 zł (w przypadku zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami np. za korzystanie ze środowiska). Pieniądze wpłacasz na konto urzędu gminy/miasta właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek
  • pełnomocnictwo, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika
  • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli je składasz
  • ewentualnie inne załączniki

W papierowym formularzu zaznaczasz, jak chcesz odebrać zaświadczenie: w urzędzie, przesyłką pocztową lub przez pełnomocnika.

Urząd ma 7 dni na decyzję w sprawie twojego wniosku.

Urząd może odmówić ci wydania zaświadczenia. Na takie postanowienie masz prawo złożyć zażalenie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here