spółka partnerska wady i zalety
unsplash.com

Masz wolny zawód i chcesz ze wspólnikiem założyć firmę? Spółka partnerska może być dobrym rozwiązaniem. Sprawdź jakie są wady i zalety takiego biznesu.

Spółkę partnerską tworzą osoby wykonujące wolny zawód. Wspólnicy działają w firmie, która ma własną nazwę. Jednocząc siły mogą m.in. łatwiej zdobywać klientów.

Spis Treści

Spółka partnerska – wady i zalet oraz podstawowe zasady

Taką firmę możesz założyć jeśli ty i wspólnik wykonujecie zawód:

 • adwokata
 • aptekarza
 • architekta
 • inżyniera budownictwa
 • biegłego rewidenta
 • brokera ubezpieczeniowego
 • doradcy podatkowego
 • maklera papierów wartościowych
 • doradcy inwestycyjnego
 • lekarza
 • notariusza
 • lekarza dentysty
 • księgowego
 • lekarza weterynarii
 • pielęgniarki
 • położnej
 • radcy prawnego
 • rzecznika patentowego
 • rzeczoznawcy majątkowego
 • tłumacza przysięgłego
spółka partnerska skrót
unsplash.com

Przejdźmy do szczegółów. Spółka partnerska jest osobową spółką handlową. Nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną (podobnie jak np. spółka komandytowa) – we własnym imieniu nabywa prawa (np. do nieruchomości) i zaciągać zobowiązania. Może też pozywać i być pozywaną do sądu.

Zakładając spółkę partnerską nie potrzebujecie kapitału zakładowego. Dodatkowo w jej ramach można wykonywać więcej niż jeden zawód.

Spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Co to znaczy?

Po podziale zysku – o tym więcej niżej – każdy wspólnik płaci za siebie podatek dochodowy od osób fizycznych (podobnie jak przedsiębiorca prowadzący firmę jednoosobową) – według skali podatkowej lub liniowy.

Podczas rejestracji spółki następuje automatyczna rejestracja firmy w ZUS. Partnerzy muszą potem w ciągu tygodnia zgłosić siebie jako płatnika składek – składki opłacają na własne ubezpieczenie.

Spółka partnerska – odpowiedzialność

Zgodnie z przepisami, spółka partnerska odpowiada za długi i inne zobowiązania całym swoim majątkiem.

Partner spółki jest zwolniony z odpowiedzialności za zobowiązania firmy, które powstały w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów prac w spółce oraz tych wynikających z działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę, którzy podlegali kierownictwu innego partnera.

Wspólnicy mogą umówić się, że jeden z nich (lub większa liczba) godzi się na ponoszenie odpowiedzialności tak, jak wspólnik spółki jawnej.

spółka partnerska odpowiedzialność
unsplash.com

Spółka partnerska – reprezentacja

Każdy z partnerów może reprezentować spółkę samodzielnie. Jednak ze względów praktycznych dopuszczalne jest inne rozwiązanie.
Umowa spółki może przewidywać – w celu sprawniejszego działania firmy – przekazanie reprezentacji zarządowi. Zarząd działa w ramach wyznaczonych przez przepisy dotyczące zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka partnerska – skrót i nazwa

Spółka partnerska używa skrótu: sp. p.

Tworząc nazwę dla swojej spółki, trzeba pamiętać, że musi ona zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner”/„i partnerzy” lub „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce.

Spółka partnerska – umowa

Partnerzy zawierają umowę na piśmie (ewentualnie w formie aktu notarialnego jeśli wkładem w firmę jest nieruchomość).

W umowie trzeba umieścić: określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w spółce, przedmiot działalności spółki, firmę (nazwę) i siedzibę spółki oraz określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera wraz z ich wartością.

W dokumencie należy dokładniej opisać zakres działalności czyli m.in. rodzaje świadczonych usług.

Spółkę partnerską rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak partnerzy dzielą zyski?

Są dwie możliwości: jego sposób określi umowa spółki lub udział każdego z partnerów jest równy bez względu na rodzaj i wartość wkładów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here