świadectwo pracy umowa zlecenie
pixabay.com

Świadectwo pracy należy się osobie, której wygasła umowa, a pracodawca nie zamierza zatrudnić jej ponownie w ciągu 7 dni.

Świadectwo dostają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracodawca wydaje im dokument w dniu ustania stosunku pracy. Czasem jest to jednak obiektywnie niemożliwe.

W takie sytuacji, pracodawca ma 7 dni na przesłanie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej – pocztą lub w inny sposób.

Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Uwaga! Nieterminowe wydanie świadectwa pracy jest wykroczeniem, za które grozi grzywna od 1000 – 30 000 zł.

Ważne – osobie na umowie zleceniu nie przysługuje świadectwo pracy. Jednak może dostać od pracodawcy zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

(Telepraca – przeczytaj zanim zaczniesz)

świadectwo pracy kiedy
pixabay.com

Świadectwo pracy – kiedy, kto i co?

Jeśli pracodawca ponownie zatrudnił pracownika w ciągu wspomnianych 7 dni, to świadectwo wydaje tylko, gdy pracownik złoży papierowy/elektroniczny wniosek.

Pracownik ma prawo złożyć taki wniosek w dowolnej chwili. Może też prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia/wszystkich okresów zatrudnienia (za które nie dostał świadectwa pracy).

Szef ma tydzień od złożenia wniosku na wydanie świadectwa pracy.

Dokument trzeba wydać nawet jeśli pracownik nie rozliczył się z pracodawcą np. z powierzonego mienia lub pożyczki z funduszu socjalnego.

Świadectwo pracy – zawartość

W świadectwie powinny się znaleźć informacje o:

  • okresie pracy
  • rodzaju wykonywanej pracy
  • zajmowanych stanowiskach
  • trybie rozwiązania/okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy
  • niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego

W dokumencie należy również odnotować ew. zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika.

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy trzeba podać informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

(Sprawdź, kiedy potrzebne jest zaświadczenie o zdolności do pracy)

świadectwo pracy termin
pixabay.com

Pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o sprostowanie informacji zawartych w świadectwie. Ma na to 14 dni od otrzymania dokumentu. Jeśli wniosek nie zostanie uwzględniony, przysługuje mu wystąpienie z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy.

Co jeśli pracownik i pracodawca nie rozstają się pokojowo?

Z orzeczenia sądu pracy może wynikać, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów. Pracodawca będzie wtedy zobowiązany zapisać w świadectwie, że rozwiązanie umowy nastąpiło za jego wypowiedzeniem.

Pracownicy tymczasowi dostają od agencji pracy tymczasowej świadectwo z informacją dotyczącą każdego pracodawcy, na rzecz którego pracowali (ze wskazaniem okresów wykonywania tej pracy).

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here