umowa o pracę
unsplash.com

Planujesz zatrudnić pracownika. Jak powinna wyglądać treść umowy o pracę, którą z nim podpiszesz? Za chwilę dowiesz się, czego w niej nie może zabraknąć!

Rozwijasz firmę jednoosobową? Szukasz specjalistów, którzy pomogą ci zdobyć klientów, sprzedać więcej produktów czy zorganizować np. bardziej profesjonalny i skuteczny marketing internetowy?

Sprawdź, czego nie może zabraknąć w umowie o pracę, podpisanej z nowym członkiem twojej załogi.

warunki pracy
unsplash.com

Treść umowy o pracę – to trzeba w niej zawrzeć

Co do zasady, obie strony – pracodawca i pracownik – mogą dość swobodnie kształtować umowę o pracę. Jednak prawo nakłada obowiązek uwzględnienia w niej pewnych elementów.

O minimalnej treści umowy mówi Kodeks pracy. W dokumencie musi znaleźć się:

  • kto jest stronami umowy
  • rodzaj umowy
  • data zawarcia
  • warunki pracy
  • rodzaj pracy
  • wynagrodzenie (z wyliczeniem składników)
  • miejsce wykonywania pracy
  • wymiar czasu pracy
  • czas trwania pracy (umowa jest terminowa czy bezterminowa)
  • termin rozpoczęcia pracy

Warto pamiętać, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, z powołania, wyboru, mianowania lub na mocy spółdzielczej umowy o pracę.

Treść umowy o pracę: rodzaj pracy, miejsce pracy, wynagrodzenie i wymiar czasu

W punkcie umowy opisującym rodzaj pracy, wskazujesz, co dana osoba będzie robiła. Oprócz stanowiska możesz dodać zadania pracownika oraz zakres jego obowiązków.

Przykład: specjalista ds. marketingu, zadania: promowanie firmy w Internecie, zakres obowiązków: prowadzenie firmowego konta na Facebooku i Instagramie, przygotowanie filmów, infografik, artykułów do wykorzystania na witrynie firmy, przygotowanie, wdrożenie i monitoring kampanii AdWords i innych form reklamy w sieci.

Miejsce pracy – możecie umówić się na siedzibę firmy lub miejsce poza nią (w grę wchodzi np. telepraca). W przypadku niektórych stanowisk należy wskazać obszar (np. w umowie z przedstawicielem handlowym).

Zapis o wysokości wynagrodzenie jest również obligatoryjny. Dodatkowo trzeba wymienić jego składniki oraz ew. dodatki (np. za wysługę lat czy służbowy).

W umowie zapisujesz również wymiar czasu pracy czyli informację o tym, czy pracownik pracuje na pełnym etacie lub na jego części.

Umowa o pracę spisywana jest na papierze. Może zdarzyć się, że dokument nie został podpisany. W takiej sytuacji pracodawca powinien – przed dopuszczeniem pracownika do pracy – potwierdzić pisemnie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej pozostałych warunków.

Po podpisaniu umowy, pracodawca powinien poinformować pracownika m.in. o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, wymiarze przysługującego urlopu, długości okresu wypowiedzenia umowy oraz innych warunkach wykonywania pracy (np. terminie wypłaty pensji).

telepraca umowa
unsplash.com

Telepraca umowa

Jeśli twój pracownik ma wykonywać zadania na zasadach telepracyregularnie poza firmą, a efekty przesyłać Internetem – to musisz spisać z nim umowę o pracę. Telepracownik ma takie same uprawnienia, co inna osoba zatrudniona w twoim przedsiębiorstwie.

W umowie znajdą się wszystkie standardowe zapisy, m.in. dotyczące wynagrodzenia czy momentu rozpoczęcia pracy. Jednak to nie wszystko.

Podpisując umowę z telepracownikiem, musisz wskazać w dokumencie, gdzie praca będzie świadczona (w domu, częściowo w domu, częściowo w pracy lub mobilnie). Należy też umówić się na warunki wykonywania zadań w tym sposób rozliczania pracownika z efektów. Ustalicie m.in. czy używana będzie poczta elektroniczna czy któryś z programów ułatwiających pracę zdalną.

Trzeba również zdecydować, czy telepracownik skorzysta z własnego sprzętu (np. komputera lub drukarki), czy będzie pracował na sprzęcie firmowym. W pierwszym wypadku przygotuj się na wypłatę ekwiwalentu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here