W poszukiwaniu audytora do finansów

Jakość przeprowadzonego audytu zależy w dużym stopniu od wybranej firmy audytowej. Wbrew pozorom, audyt finansowy i księgowy ma olbrzymie znaczenie dla wielu przedsiębiorstw i spółek aktywnie działających na rynku. By mieć pewność, że Twoja firma prosperuje na odpowiednim poziomie, a jej środki finansowe są właściwie wydawane, warto zdecydować się na profesjonalny audyt. Poniżej rozwijamy ten temat podpowiadając – jak wybrać firmę audytową, która spełni Twoje oczekiwania i pomoże w szczegółowym „prześwietleniu” stanu finansów.

Spis Treści

O potrzebie przeprowadzania audytu

Przedsiębiorstwa podlegają obowiązkowemu audytowi finansowemu przeprowadzonemu przez biegłych rewidentów. Ma to niezwykle ważne znaczenie, gdyż przygotowane sprawozdanie finansowe bez kontroli audytu nie jest ważne. Wybór odpowiedniego rewidenta nie jest sprawą zupełnie dowolną, dlatego warto upewnić się, że wybrana przez Ciebie firma jest w stanie udzielić audytu ważnego na mocy prawa.

Wybór audytora jest dokonywany przez jednostkę zatwierdzającą dane sprawozdanie finansowe. Niekiedy statut lub umowa spółki może określać zasady wyboru w nieco inny sposób. Ważne jest jednak, że wyboru firmy przeprowadzającej audyt nie może wykonać kierownik danej jednostki, czyli jego zarząd. 

Warunki zawierania umów z rewidentem są regulowane przez odpowiednie przepisy. Obecnie, przyjmuje się, że umowa zawierana z audytorem musi być na okres przynajmniej 2 lat, wraz z możliwością wydłużenia czasu jej trwania o kolejne 2-letnie okresy. Wybierając firmę audytową warto także zwrócić uwagę na jej doświadczenie oraz gwarancję zachowania niezależności. Istotna jest wiedza o biznesie, znajomość zasad weryfikacji wewnętrznej oraz wysoki poziom etyki zawodowej.

Audyt rzetelny, niezależny i staranny – czyli jaki? 

Przeglądając oferty firm audytowych warto zwrócić uwagę na stosowane przez nich procedury. Wszystko rozpoczyna się od oceny ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w przygotowanym sprawozdaniu finansowym. Analizie podlega charakter działalności danej firmy, jej model biznesowy, otoczenie, ryzyko gospodarcze, branżowe oraz liczne czynniki. Na ich podstawie dokonywana jest ocena wstępna. 

Na kolejny etapie firma audytorska powinna przygotować plan badania, określić procedury i testy, określić obszary objęte potencjalnym ryzykiem wystąpienia błędów lub nieprawidłowości. Następnie, przeprowadzana jest rzetelna weryfikacja finansów i ich zgodności z odpowiednimi przepisami prawa. Na tej podstawie, przygotowuje się raport, który poza wskazaniem na potencjalne braki i nieścisłości, określa także potencjalne ryzyko i dokonuje wstępnych rekomendacji. 

Warto także podkreślić, że w wyborze firmy audytowej warto sięgać po pomoc tych rewidentów, którzy są w stanie pracować nie zakłócając funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. Wbrew pozorom, audyt może przebiegać mniej lub bardziej sprawnie, także pod kątem ingerencji w środowisko pracy i jego naturalne funkcjonowanie na co dzień.

Audyt finansowy Katowice

Jeśli interesuje cię audyt finansowy, polecamy kontakt z firmą AK Dudziak, oferującą usługi audytu na terenie Górnego Śląska. AK Dudziak specjalizuje się w przygotowywaniu audytu „szytego na miarę”, czyli dostosowanego do specyfiki i warunków konkretnego przedsiębiorstwa, poszukującego pomocy rewidenta. Po pomoc AK Dudziak sięgają różne podmioty gospodarcze – spółki, firmy jednoosobowe, korporacje, a także liczni inni odbiorcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here