biała księga podatników
unsplash.com

Potrzebujesz zaświadczenie VAT, żeby potwierdzić status podatnika swój lub partnera biznesowego? Oto, jak może to zrobić.

Na początek kilka zdań na temat opodatkowania podatkiem VAT. Rządowy portal biznes.gov.pl tłumaczy, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego (płaconego do urzędu skarbowego) o podatek naliczony – zapłacony przy zakupie towaru bądź usługi.

Jak działa ten mechanizm?

Podatek VAT pobierany jest proporcjonalnie do różnicy w cenie towaru bądź usługi, a nie w całości, na każdym etapie obrotu, przy każdej sprzedaży danego towaru.

Takie prawo przysługuje tylko czynnym podatnikom VAT. Bywa, że przedsiębiorca musi udowodnić, że jest takim podatnikiem. Np. jeśli chce startować w przetargu.

Warto pamiętać, że urząd może wykreślić podatnika z rejestru VAT bez podania mu takiej informacji. Dzieje się tak, jeśli np. podatnik nie wykazuje obrotów, nie składa deklaracji lub nie ma z nim kontaktu, bo nie zgłosił zmiany danych kontaktowych.

czynny podatnik vat
unsplash.com

Zaświadczenie VAT – jak potwierdzić status podatnika

Kto ma status czynnego podatnika VAT?

Na biznes.gov.pl czytam, że jest nim przedsiębiorca zarejestrowany do VAT i dokonujący czynności podlegających opodatkowaniu:

  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju
  • eksportu towarów
  • importu towarów na terytorium kraju
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Nie każdy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT.

Może korzystać ze zwolnienia z tego podatku VAT jeśli wartość jego sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys zł (bez wliczonego podatku).

Właściciel firmy może też wykonywać czynności, które zgodnie z przepisami są zwolnione z VAT. W takiej sytuacji nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur zakupowych.

Zaświadczenie VAT – biała lista podatników

Jeśli chcesz szybko sprawdzić kontrahenta, to najłatwiej zajrzeć do białej listy podatników VAT.

Znajdziesz ją na stronie internetowej: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.

Z wykazu dowiesz się:

  • czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
  • dlaczego odmówiono mu rejestracji, wykreślono z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT (wraz z podstawą prawną)
  • potwierdzisz też numeru rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu partnerowi bieznesowem.

Jeśli interesuje cię przedsiębiorca z innego kraju UE, to informacje zdobędziesz na stronie Komisji Europejskiej: ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl

biała księga podatników vat
unsplash.com

Być może potrzebujesz szczegółowych informacji, np. danych z określonego czasu rozliczeniowego.

W takiej sytuacji, radzi biznes.gov.pl, złóż wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatkowy danego przedsiębiorcy.

Wniosek składasz do urzędu skarbowego ewentualnie do dużego urzędu skarbowego w przypadku największych firm (z oddziałem w Polsce, przynajmniej 5 mln euro netto przychodu rocznego, kapitałem zagranicznym).

Aby uzyskać zaświadczenie składasz wniosek o wydanie zaświadczenie potwierdzającego status podatnika VAT i dowód zapłacenia opłaty skarbowej (21 zł) oraz ew. pełnomocnictwo szczególne wraz z dowodem wpłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Jeśli w twoim wniosku brakuje informacji lub zawiera on błędy, urząd wezwie ciebie do jego uzupełnienia. Dostaniesz na to 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli nie zrobisz tego w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy.

Uwaga! Zaświadczenie wydane przez urząd potwierdza status podatnika VAT na dzień jego wydania.

Zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Być może decyzja urzędu skarbowego nie będzie po twojej myśli. Możesz złożyć zażalenie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał postanowienie. Termin: 7 dni od daty dostarczenia  postanowienia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here