czwartek, maj 26, 2022
Strona główna Edukacja Zwolnienie dyscyplinarne. Co to oznacza?

Zwolnienie dyscyplinarne. Co to oznacza?

933
0
zwolnienie dyscyplinarne pracownika
unsplash.com

Zwolnienie dyscyplinarne grozi ci jeśli ciężko naruszyłeś podstawowe obowiązki pracownicze. To ostateczność w ręku pracodawcy.

Kodeks pracy daje pracodawcy prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z przyczyny zawinionej przez pracownika.

W takiej sytuacji Kodeks pracy mówi o zwolnieniu dyscyplinarnym. Ten tryb pracodawca może zastosować do rozwiązania każdego typu umowy o pracę – także na czas określony czy na okres próbny, z każdym pracownikiem, nawet szczególnie chronionym przez prawo pracy.

O użyciu trybu zwolnienia dyscyplinarnego decyduje pracodawca. Ze względu na jego ciężar, pracodawca powinien dobrze przemyśleć jego użycie.

zwolnienie dyscyplinarne na L4
unsplash.com

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Taki tryb wypowiedzenia stosuje się, kiedy pracownik ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze.

Co kryje się pod pojęciem podstawowych obowiązków pracowniczych? To m.in.:

 • przestrzeganie czasu pracy, porządku i regulaminu pracy
 • przestrzeganie przepisów i zasad bhp
 • dbanie o dobro zakładu pracy
 • zachowanie tajemnicy służbowej i zasad współżycia społecznego

Obowiązki powinny być zapisane w zakresie obowiązków na danym stanowisku pracy oraz w regulaminach obowiązujących w firmie.

Naruszenie obowiązków musi być ciężkie.

Rolą pracodawcy jest udowodnienie, że doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków.

W praktyce naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych może polegać na:

 • kradzieży
 • zniszczeniu mienia firmy
 • działaniu na szkodę pracodawcy
 • nieusprawiedliwionej nieobecności
 • nieprzestrzeganiu przepisów bhp
 • piciu alkoholu w zakładzie pracy
 • popełnieniu przez pracownika przestępstwa i dalsze jego zatrudnienie nie jest już możliwe. Przestępstwo musi być oczywiste/stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu
 • pracownik ze swojej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. prawo jazdy z powodu nietrzeźwości)

Uwaga! Zwolnienie dyscyplinarne można wręczyć pracownikowi tylko w okresie jednego miesiąca od momentu, gdy pracodawca dowiedział się o przyczynie uzasadniającej to zwolnienie.

dyscyplinarka
unsplash.com

Zwolnienie lekarskie L4 nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym. Warunkiem jest, że w jego trakcie doszło do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jeżeli pracownik jest reprezentowany przez organizację związkową, to pracodawca powinien poinformować ją o planowanym zwolnieniu oraz o przyczynie uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Ważne: pracodawca nie jest związany opinią związku (z wyjątkiem np. osób pełniących funkcje związkowe).

Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną oraz wskazywać przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy.

Na wypowiedzeniu powinna znaleźć się data, z którą nastąpi rozwiązanie stosunku pracy oraz pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania się do sądu pracy.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here