IS0 50001

Dzięki wdrażaniu inicjatyw dotyczących efektywności energetycznej na całym świecie udaje się zmniejszyć negatywne skutki oddziaływania gospodarki na środowisko naturalne. Chociaż postęp technologiczny w tym zakresie pozwala na wprowadzanie coraz to efektywniejszych rozwiązań, to nadal certyfikat systemu zarządzania energią IS0 50001 jest tym, co stanowi dowód wprowadzania dobrych praktyk w firmach.

Spis Treści

Dlaczego certyfikat systemu zarządzania energią IS0 50001 jest tak ważny?

Najczęściej wymieniane czynniki zachęcające do certyfikacji obejmują potrzebę oszczędności na skutek zoptymalizowania zarządzania energią, zmodyfikowania strategii firmy oraz wzrostu świadomości publicznej. Obecnie zagrożenia wynikające z zaniedbań w zakresie ochrony środowiska są na tyle dotkliwe, że ich bagatelizowanie jest negatywnie odbierane przez konsumentów. Firmy, które mają certyfikat systemu zarządzania energią IS0 50001, również niechętnie współpracują z przedsiębiorstwami, które nie mogą wykazać się takimi dokumentami.

Certyfikat systemu zarządzania energią IS0 50001 jest więc nie tylko narzędziem do lepszego zarządzania zasobami, ale również stanowi ważny czynnik dla rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Więcej o procesie certyfikacji można przeczytać na stronie https://www.bureauveritas.pl/needs/certyfikacja-iso-50001-system-zarzadzania-energia.

Wpływ certyfikatów energetycznych na biznes

Grupa AFNOR ujawniła wyniki analizy praktyk przeprowadzonych w 78 certyfikowanych organizacjach we Francji, Niemczech, Tajwanie, Wielkiej Brytanii, Rosji i Maroku. Przedsiębiorstwa te posiadały certyfikat ISO 50001 i stosowały się do jego wytycznych. Warto wspomnieć, że 80% z nich po wdrożeniu normy zwiększyło swoją konkurencyjność na tyle, by stać się czołowymi producentami w swoich krajach w konkretnych branżach.

Dodatkowo zaobserwowano inne korzyści. 95% firm uważało standard za przydatne narzędzie do lepszej identyfikacji działań zużywających energię, a 75% z nich postrzegało go jako sposób na poprawę marży. 85% uznało certyfikaty energetyczne za źródło długoterminowych postępów, a 76% uważało, że ​​jest to sposób na poprawę umiejętności i wiedzy całego personelu.

Ponad dwie trzecie ankietowanych przedsiębiorstw zwróciło uwagę na fakt, że ​​budżety przeznaczone na certyfikację są nieznaczne lub niewielkie w porównaniu z uzyskanymi korzyściami. Jedna trzecia organizacji stwierdziła, że ​​wyniki przekroczyły ich oczekiwania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here