Podpisywarka umów online dla firm

W dobie dzisiejszej digitalizacji papierowe podpisywanie umów staje się czynnością o charakterze wręcz staroświeckim. Mając na uwadze pędzącą rzeczywistość oraz niczym nieograniczony rozwój nowych technologii, a w niej dwoje kontrahentów zobligowanych do osobistego spotkania we wspólnie ustalonym miejscu i czasie wyłącznie po to, aby w celu sformalizowania swoich ustaleń na gruncie prawa cywilnego złożyć podpis na dwóch egzemplarzach tego samego dokumentu nie wydaje się to czynnością nowoczesną.

Dzisiaj, zawieranie umów, w szczególności przez firmy, może się odbywać online. Aby na gruncie prawa cywilnego umowa mogła zostać uznana za prawnie wiążącą, nie musi być zawarta na papierze. Uwzględniając dzisiejszy rozwój cyfryzacji, firmy oraz osoby fizyczne mogą zawierać prawnie wiążące umowy online.

Przedsiębiorstwa oraz ich kontrahenci mogą na własną rękę założyć przypisane konkretnym osobom kwalifikowane podpisy elektroniczne. Po złożeniu przez obie strony dwóch podpisów elektronicznych na jednym dokumencie elektronicznym, na gruncie prawa cywilnego jest wiążącą umową tak samo, jak podpis złożony na papierze. Należy jednak zauważyć, że w nie wszyscy potencjalni kontrahenci mają czas i potrzebę zakładania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a umowa będzie wiążąca wyłącznie, wtedy gdy dokument elektroniczny będzie zawierał dwa podpisy złożone za pomocą certyfikowanego podpisu elektronicznego. Brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego po jednej ze stron umowy stanowi znaczne utrudnienie organizacyjne.

Naprzeciw temu problemowi wychodzi umownik.pl. W Umowniku możesz zawierać umowy elektroniczne bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez żadnego z kontrahentów. Umownik jest prostym intuicyjnym nowoczesnym, a przede wszystkim profesjonalnym narzędziem do zawierania umów online przez firmy.

Jednym z najnowszych usług Umownika jest podpisywarka dokumentów online dla firm. Za pomocą podpisywarki każda firma bez najmniejszego problemu będzie mogła zawrzeć z dowolnym kontrahentem umowę na odległość. Zarówno firma, jak i jej kontrahent będą mogli zawrzeć prawnie wiążącą umowę.

Nigdy wcześniej podpisywanie umów z kontrahentami nie było tak proste. Podpisywarka umów online dla firm stwarza całkowicie nowe możliwości zawierania umów z kontrahentami, którzy do tej pory byli poza zasięgiem firmy. Dzięki takim rozwiązaniom jak podpisywarka umów, rozwój nie jest już ograniczony wyłącznie do jakiegoś terytorium.

Dzisiaj rozwój firmy w staroświeckim stylu z definicji jest skazany na porażkę. Wyłącznie firmy wprowadzające nowe technologie do swoich organizacji, firmy rozwijające się i upraszczające swój proces obsługi kontrahentów mogą osiągnąć sukces.

A zatem nie wahaj się ani chwili dłużej i sprawdź jakie możliwości oferuje Umownik.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here