sprawozdanie finansowe do krs 2020
pixabay.com

Sprawozdanie finansowe do KRS możesz złożyć tylko przez internet. Państwo wprowadziło również ograniczenia, co do formy sprawozdania. Sprawdź czego dopilnować.

Sprawozdanie finansowe i towarzyszące mu dokumenty, a także oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania możesz złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego tylko w formie elektronicznej.

Pamiętaj – nie ma już szansy na złożenie dokumentacji na papierze. Ewentualny wydruk w postaci papierowej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdziesz na portalu podatki.gov.pl. (sprawdź, jak wygląda zmiana danych w KRS).

sprawozdanie finansowe do krs jakie dokumenty
pixabay.com

Sprawozdanie finansowe do KRS – podstawy

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS musi dopilnować, żeby sprawozdanie było:

 • zapisane w określonej strukturze i w formacie pliku
 • podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym. Podpisuje się osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownika jednostki (lub jeśli trzeba wszystkich członków tego organu).

Bez względu na to, czy zamierzasz złożyć sprawozdanie finansowe do Repozytorium Dokumentów Finansowych (przez system RDF), czy przez system S24, powinno być ono wytworzone jako jeden plik XML.

Plik musi zawierać wszystkie elementy sprawozdania. To bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową.

Plik XML to rodzaj pliku tekstowego zawierający uporządkowane dane opisywane znacznikami. Plik ten powinien być zgodny ze schematem XSD opisującym strukturę danych w sprawozdaniu.

Obowiązujące struktury i format sprawozdań finansowych dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, znajdziesz na rządowej stronie gov.pl.

Uwaga! Plik wygenerowany niezgodnie z opublikowanymi strukturami nie zostanie przyjęty przez system.

Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatnie narzędzie – Aplikację e-Sprawozdania Finansowe – do tworzenia sprawozadań finansowych przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Dzięki tej aplikacji będziesz miał pewność, że twój plik jest zgodny z wymogami.

Pozostałe dokumenty finansowe, składane do KRS wraz ze sprawozdaniem finansowym, nie mają narzuconego formatu, ale dla większości obowiązkowa jest postać elektroniczna.

Postać elektroniczna (bez narzuconego formatu – ważne, żeby plika dało się odczytać za pomocą programu komputerowego) jest obowiązkowa dla następujących dokumentów:

 • sprawozdanie z działalności;
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej;
 • opinia biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego;
 • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej;
 • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej;
 • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Nie ma obowiązku postaci elektronicznej dla następujących dokumentów składanych ze sprawozdaniem finansowym (to znaczy, że możesz dołączyć do zgłoszenia ich skany):

 • uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego;
 • uchwała o podziale zysku bądź pokryciu straty.
sprawozdanie finansowe do krs elektronicznie
pixabay.com

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS

Pierwszy krok to założenie konta w portalu eKRS. Potem dokumenty finansowe możesz złożyć:

 • bezpłatnie do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF)
 • w niektórych wypadkach odpłatnie do KRS przez portal S24.

Bezpłatne złożenie sprawozdania finansowego jest dostępne dla wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS.

Warunek: osoba, która składa sprawozdanie ma numer PESEL ujawniony w KRS. W innym przypadku zgłoszenie zrobi profesjonalny pełnomocnik.

Płatne złożenie sprawozdania finansowego kosztuje 140 zł.

Płacisz za złożenie elektronicznego wniosku na formularzu KRS-Z30, o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych. Ten tryb dotyczy cię, jeśli jesteś:

 • osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu, prokurentem, syndykiem, zarządcą w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidatorem i twój numer PESEL nie został ujawniony w KRS;
 • pełnomocnikiem i twój numer PESEL nie został ujawniony w KRS.

Ten tryb może dotyczyć np. spółek, których zarząd składa się wyłącznie z cudzoziemców (nie mają numeru PESEL).

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here