wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
pixabay.com

Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej to ulga podatkowa – nie będziesz musiał płacić swoich zobowiązań.

O umorzeniu zaległości podatkowej decyduje urząd skarbowy. Co to znaczy?

Nawet jeśli złożysz wniosek i spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do umorzenia zaległości podatkowej, nie masz gwarancji, że taka ulga zostanie ci przyznana.

Umorzenie zaległości podatkowej – zasady

Urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Może m.in. sprawdzić twoją sytuację majątkową i zweryfikować jak odmowa umorzenia zaległości podatkowej wpłynie na sytuację życiową twoją oraz twojej rodziny.

umorzenie zaległości podatkowej z urzędu
pixabay.com

Jeśli urząd uwzględni ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, to umorzy:

 • zaległości podatkowe (w całości/w części),
 • odsetki za zwłokę (w całości/w części),
 • opłatę prolongacyjną (ustalaną przy odroczeniu terminu zapłaty/rozłożeniu na raty podatku/zaległości)

Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, m.in. VAT, PIT i CIT.

(Sprawdź, co zyskujesz dzięki białej liście podatników VAT)

Jeśli otrzymasz umorzenie całej zaległości, odsetki zostaną też umorzone. Co w przypadku częściowego umorzenia? Również odsetki będą umorzone w odpowiedniej proporcji.

Przepisy podatkowe nie wskazują jednoznacznie czym jest ważny interes podatnika/interes publiczny.

Na podstawie orzecznictwa sądowego można przyjąć, że:

 • ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku
 • ważny interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Wniosek o umorzenie zaległości może złożyć podatnik, płatnik (np. pracodawca), inkasent (np. osoba wyznaczona przez radę gminy), spadkobierca podatnika/płatnika, pełnomocnik.

Ulga dla osób prowadzących działalność gospodarczą może nie stanowić pomocy publicznej (np. jeśli działają na rynku lokalnym) lub stanowić pomoc publiczną – wtedy wpłynie nazakłócenie wymiany handlowej (np. ulgi dla eksporterów). Pomoc publiczną przyznaje się w sytuacjach szczególnych np. po klęskach żywiołowych czy poważnych zakłóceniach w gospodarce oraz na szkolenia, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, ochronę środowiska.

Możliwa jest też ulga, która jest pomocą de minimis (mieści się w limicie, który dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. euro w ciągu 3 lat podatkowych).

Urząd skarbowy może też umorzyć zaległości sam bez wniosku. Stanie się tak, gdy:

 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wydatki egzekucyjne okażą się większe niż uzyskana przez urząd kwota
 • kwota zaległości nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia z egzekucji twojej należności
 • uzyskana kwota zaległości nie odpowiada kwocie w zakończonym lub umorzonym postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym albo sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
 • w przypadku twojej śmierci nie zostawisz żadnego majątku lub zostawisz m.in. ruchomość, która nie podlega egzekucji.
zaległości podatkowe
pixabay.com

Umorzenie zaległości podatkowej – wniosek

Wniosek powinieneś złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku – dotyczy tylko i wyłącznie zaległości podatkowych.

Wniosek składasz w urzędzie skarbowym. Wraz z nim dostarcz dowody – dokumenty – które uzasadniają twoją prośbę.

Musisz wykazać ważny interes swój lub publiczny. Pokaż, jak wygląda twoja sytuacja finansowa, rodzinna i majątkowa. Przydadzą się dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat.

Wniosek musi być podpisany osobiście lub podpisem elektronicznym/Profilem Zaufanym.

Urząd jest związany treścią twojego wniosku. Co to znaczy? Nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą prosisz we wniosku.

Dlatego dobrze przemyśl swoją prośbę. Jeśli chcesz umorzenia zaległości, to organ podatkowy nie może zastosować innej ulgi (odroczenia terminu płatności, rozłożenia należności podatkowej na raty).

We wniosku musisz podać m.in.

 • numer NIP
 • o co wnioskujesz: umorzenie zaległości podatkowej czy odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej
 • nazwę firmy i REGON jeśli masz spółkę osobową
 • imię i nazwisko oraz PESEL jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG
 • adres siedziby firmy/adres zamieszkania
 • zakres żądania – jakie zaległości (z terminem zapłaty), w jakiej wysokości i za jaki okres chcesz umorzyć. Podaj kwotę spłaty oraz numer i datę decyzji, jeśli płacisz zaległość na podstawie decyzji
 • opisz swoją sytuację oraz podaj ważne przyczyny, które uzasadniają twoją prośbę o umorzenie zaległości

Urząd wyda decyzję w 1-2 miesiące (w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji). Decyzja jest uznaniowa. To znaczy, że nawet jeśli są przesłanki, żebyś uzyskał ulgę, to urząd może zdecydować inaczej.

Źródło: biznes.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here