zmiana danych krs
unsplash.com

Zmienił się skład zarządu lub adres spółki? Szybka zmiana danych w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) jest konieczna. Jak ją zrobić dowiesz się już za chwilę.

Na zgłoszenie zmiany w danych spółki zarejestrowanej w KRS masz 7 dni. Jednak lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę.

Jeśli spóźnisz się ze złożeniem wniosku do sądu, to twoi partnerzy biznesowi mają prawo uchylić się od wykonania zawartych umów – mogą powołać się na domniemanie prawdziwości wpisu w KRS.

W grę wchodzi również odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgłoszenie danych lub ich nieprawdziwość.

Sąd może też przeprowadzić postępowanie przymuszające. To znaczy, że członkowie zarządu spółki dostaną 7 dni na złożenie wniosku i dokumentów.

Jak zrobić zmianę danych w KRS?

zmiana danych w krs online
unsplash.com

Zmiana danych w KRS

W praktyce najczęściej do Krajowego Rejestru Sądowego składane są wnioski o zmianę: adresu/siedziby spółki, danych jednego ze wspólników, przedmiotu działalności firmy, umowy spółki lub członka zarządu w spółce kapitałowej (czyli spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej).

Zmiana danych w KRS – online i tradycyjnie

Zmiany dokonasz tradycyjnie, czyli odwiedzając sąd lub online – przez serwis S24 lub Portal Dostępowo-Informacyjny. Jednak w przypadku elektronicznego wniosku są ważne ograniczenia.

Jeśli spółka zostało założona przy użyciu dokumentów papierowych, to nie możesz skorzystać z serwisu S24.

Dodatkowo przez Portal Dostępowo Informacyjny możesz zgłosić zmiany w każdej spółce, natomiast przez portal S24 tylko w spółce jawnej, komandytowej i z ograniczoną odpowiedzialnością.

Żeby zgłosić zmianę musisz przygotować wniosek oraz dowód uiszczenia opłaty.

Wymienione wyżej dokumenty możesz złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Ewentualnie potrzebny będzie też oryginał/uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej.

Do wniosku należy dołączyć wszelkie wymagane prawem uchwały związane z wprowadzoną zmianą.

Sąd ma siedem dni na rozpatrzenie twojego wniosku. Jeśli będą w nim braki np. w dokumentacji, to zwróci wniosek do uzupełnienia. Jest na to tydzień od dnia otrzymanie zwrotu.

Możesz złożyć apelację od postanowienia sądu rejestrowego.

zmiana danych w krs opłata
unsplash.com

Zmiana danych w KRS – opłata

Zmiana danych w KRS kosztuje. Wniosek złożony:

  • na papierze/online na portalu PDI – 250 zł
  • online przez S24 (spółki: jawna, komandytowa, z o.o.) – 200 zł

Pieniądze można wpłacić bezgotówkowo w systemie S24 (e-Płatności), przelewem, gotówką w kasie sądowej lub e-znakami opłaty sądowej.

Dodatkowo przedsiębiorca musi jeszcze zapłacić za zamieszczenie informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz ogłoszenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – 100 zł.

Co z innymi urzędami?

Dane podstawowe z KRS po aktualizacji trafią do ZUS.

O zmiana dotyczących spółek zarejestrowanych w KRS trzeba natomiast zawiadomić urząd skarbowy. Zrób tak w przypadku zmiany danych kontaktowych, skróconej nazwy, wykazu rachunków bankowych, adresów miejsc prowadzenia działalności (poza siedzibą spółki ujawnioną w KRS).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here