spółka akcyjna skrót
pixabay.com

Spółka akcyjna, jej wady i zalety, kapitał potrzebny do zainwestowania – sprawdź, co warto wiedzieć przed założeniem tego rodzaju firmy.

Jeśli marzy ci się biznes z rozmachem, to pomyśl o założeniu spółki, która wejdzie na giełdę papierów wartościowych. Jednak wcześniej musisz zgromadzić kapitał lub znaleźć wspólników z którymi zawiążesz firmę.

Zobacz, jak działa tego rodzaju spółka oraz jakie są jej plusy i minusy.

Spółka akcyjna – podstawowe informacje

Spółka akcyjna jest spółką handlową posiadającą osobowość prawną.

Taką firmę mogą założyć osoby fizyczne, prawne oraz podmioty, które mają zdolność prawną. Wspólnikami są akcjonariusze.

Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania firmy.

kapitał
pixabay.com

Z zasady spółka zawiązywana jest w celu wejścia na giełdę papierów wartościowych. Dlatego ma prawo do wyemitowania papierów wartościowych na giełdę.

Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Księgę akcji prowadzi zarząd spółki.

Właściciele akcji – akcjonariusze – mają z tego tytułu prawo do otrzymywania części dywidendy.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku (wyliczonym na podstawie liczby posiadanych akcji) przeznaczonym do wypłaty przez walne zgromadzenie.

Akcjonariusze płacą podatek – 19 procent – od wypłaconych dywidend.

Najwyższą władzą spółki jest zgromadzenie akcjonariuszy. Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w miejscowości w której firma ma siedzibę lub w innej dopuszczonej przez statut.

Spółkę reprezentuje zarząd – zasady jego funkcjonowania ustala status firmy. Innym organem jest przynajmniej 3-osobowa rada nadzorcza. W spółkach publicznych rada nadzorcza liczy minimum 5 członków.

Jedynym akcjonariuszem w spółce akcyjnej nie może być jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka akcyjna – skrót nazwy

Inaczej niż w przypadku np. spółki komandytowej czy spółki partnerskiej, spółka akcyjna może mieć dowolną nazwę.

Musi natomiast używać oznaczenie „spółka akcyjna„. Skrótem nazwy jest S.A.

Spółka akcyjna – kapitał

Do założenia spółki potrzebny jest kapitał – trzeba zgromadzić 100 tys. zł.

Pieniądze wykładają założyciele spółki, którzy stają się w ten sposób wspólnikami.

Spółkę akcyjną rejestruje się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Konieczne jest wcześniej przyjęcie statutu, objęcie wszystkich akcji w spółce przez akcjonariuszy, wniesienie wkładów przez akcjonariuszy oraz powołanie zarządu i rady nadzorczej.

spółka akcyjna wady i zalety
pixabay.com

Statut firmy

W statucie spółki powinna znaleźć się m.in. jej nazwa, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania (o ile jest przewidziany), wysokość kapitału zakładowego, kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego, wartość nominalna akcji i ich liczba (ze wskazaniem, czy są imienne/na okaziciela), liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia (o ile występują akcje różnych rodzajów).

W statusie trzeba też zawrzeć m.in. nazwiska i imiona założycieli (ew. nazwy firm), liczbę członków zarządu i rady nadzorczej oraz postanowienia dotyczące liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki, warunki i sposoby umorzenia akcji oraz uprawnienia osobiste akcjonariuszy.

Spółka akcyjna w organizacji

W momencie zawiązania spółki, czyli objęcia akcji przez akcjonariuszy, powstaje spółka akcyjna w organizacji.

Spółka nabywa osobowość prawna z chwilą rejestracji w KRS.

Spółka odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem. Wyjątkiem jest spółka akcyjna w organizacji.

Zaletą spółek akcyjnych jest m.in. możliwość zaciągania zobowiązań we własnym imieniu, akcjonariusze nie są odpowiedzialni za zobowiązania firmy, potencjalnie łatwo zgromadzić kapitał.

Minusem z pewnością jest konieczność zgromadzenia kapitału zakładowego, prowadzenie pełnej księgowości oraz podwójne opodatkowanie zysku (akcjonariusza i spółki), a także zaawansowana obsługa funkcjonowania (m.in. prawnicy i zarząd spółki).

Warto pamiętać, że spółka akcyjna jest obowiązkową formą dla niektórych przedsiębiorstw – m.in. banków i firm ubezpieczeniowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here