Termin zapłaty
pixabay.com

Czekasz na pieniądze od kontrahenta, lub sam nie masz pewności ile masz czasu na zrobienie przelewu? Sprawdź, jakie są terminy zapłaty w transakcjach handlowych!

Zasada jest prosta: sam nie lubisz czekać na pieniądze więc nie każ czekać na nie innym.

Do sprawnego płacenia za towary i usługi zobowiązuję cię również przepisy. Jaki jest zatem termin zapłaty faktur?

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Dwie podobnie wielkością firmy – np. średnie – mają standardowo 60 dni na zapłatę. Mogą też umówić się na inny termin.

Jednak taka umowa nie może być rażąco krzywdząca dla firmy, która czeka na pieniądze. Taką firmą nie może też mikro, mały czy średni przedsiębiorca.

Jeśli na pieniądze czeka podmiot publiczny, to masz tylko 30 dni na przelew. Ten czas można wydłużyć do 60 dni, jeśli w dostateczny sposób uzasadnia to umowa między stronami.

Wyjątkiem są podmioty lecznicze – u nich czas standardowo wynosi 60 dni.

Termin zapłaty faktur
pixabay.com

Termin zapłaty faktur – odsetki

Wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe i to bez wezwania. Jak je obliczyć?

Podstawą jest wysokość procentowej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Od 18 marca 2020 roku wynosi ona 4,5 proc. w skali roku.

Wierzycielowi przysługują również odsetek ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych:

  • w przypadku podmiotu leczniczego odsetki będą równe sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych. W 2020 roku stawka wynosi 9 proc.
  • jeśli chodzi o pozostałe przypadki, to odsetki będą równe sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych. W 2020 r. stawka wynosi 11 proc.

Odsetki za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych należą się, kiedy przedsiębiorca:

  • spełnił swoje świadczenie
  • nie dostał zapłaty w terminie (patrz wyżej)

Zapłaty odsetek dochodzisz w sądzie w postępowaniu nakazowym. Prawomocny nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku.

Do sądu musisz złożyć m.in. pozew o zapłatę, umowę, dowód, że dostarczyłeś towar lub wykonałeś usługę oraz potwierdzenie doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku.

odsetki za przedłużony termin płatności
pixabay.com

Odsetki należą się również za przedłużony termin płatności.

W takiej sytuacji odsetki ustawowe nalicza się od 30 lub 60 dnia trwania umowy (w zależności od tego jakim podmiotem jest dłużnik).

Odsetki ustawowe można naliczać do dnia zapłaty – nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, bo wtedy zaczynają obowiązywać odsetki za opóźnienia
w transakcjach handlowych.

Może się zdarzyć, że termin płatności nie został wpisany do umowy. Wtedy obowiązuje termin ustawowy czyli 30 dni dla podmiotów publicznych nieleczniczych i 60 dni dla pozostałych.

Dochodzenie należności też kosztuje. Dlatego prawo przewiduje rekompensatę. Wynosi ona od 40 do 100 euro (w zależności od wartości świadczenia).

Jeśli jesteś wierzycielem, to nie musisz udowadniać, że poniosłeś koszty i nie musisz wzywać do zapłaty rekompensaty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here