dowód pierwszeństwa
pixabay.com

Myślisz o tym, żeby zdobyć patent na wzór przemysłowy, użytkowy lub wynalazek? Zadbaj o dowód pierwszeństwa. Sprawdź, jak go uzyskać.

Czas w biznesie jest na wagę złota. Także w przypadku, kiedy starasz się o prawną ochronę dla wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego czy wynalazku.

Łatwo sobie wyobrazić, że konkurent uprzedza cię i dzień wcześniej składa wniosek do Urzędu Patentowego. Marzenia o zdobyciu przewagi na rynku dzięki wzorowi przemysłowemu prysną.

Żeby uniknąć takiej nieprzyjemnej sytuacji, zadbaj o dowód pierwszeństwa.

pierwszeństwo zwykłe
pixabay.com

Wzór przemysłowy, użytkowy i wynalazek – dowód pierwszeństwa

Jeśli chcesz zagwarantować ochronę swojego wzoru, to dowód pierwszeństwa jest niezbędny.

Dowodem pierwszeństwa jest dokument wydawany przez urząd patentowy, który świadczy, o tym, że znak towarowy został złożony.

Dowód pierwszeństwa dostaniesz jeśli zgłosiłeś wzór przemysłowy lub użytkowy czy też wynalazek do Urzędu Patentowego RP (przy Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa). Ważne – zgłoszenie musi być prawidłowe!

Wniosek o dowód pierwszeństwa najlepiej złożyć razem ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego. Można też zrobić to w trakcie oceny zgłoszenia (pamiętając o terminach).

Jeśli urząd uzna twoje pierwszeństwo, to otrzymasz zaświadczenie z m.in. imieniem i nazwiskiem, tytułem wynalazku, datą i numerem zgłoszenia. Podobnie ze wzorem przemysłowym – w tym dokumencie znajdzie się określenie przedmiotu wzoru przemysłowego.

Jeśli wynalazek lub wzór został zgłoszony poza Polską, to w zaświadczeniu znajdzie się dowód/kopia lub odpis zgłoszenia dokonanego za granicą (poświadczonego za zgodność z oryginałem przez urząd zagraniczny w którym dokonano zgłoszenia).

Przy wynalazku lub wzorze wystawionym na wystawie, dowód obejmie m.in. zaświadczenia kierownika wystawy oraz dokument stwierdzający, że impreza miała charakter międzynarodowy.

Za dowód pierwszeństwa dla zgłoszonego wynalazku/wzoru użytkowego zapłacisz 60 zł (wniosek do 20 stron). Wniosek liczący ponad 20 stron kosztuje 125 zł.

Za dowód dla zgłoszonego wzoru przemysłowego trzeba zapłacić 30 zł (do 10 stron) lub 60 zł (powyżej 10 stron).

pierwszeństwo uprzednie
pixabay.com

Dowód pierwszeństwa – dwa rodzaje

Są dwa dowody pierwszeństwa: pierwszeństwo zwykłe i uprzednie. Czym się różnią?

Urząd patentowy stwierdza, kto miał pierwszeństwo do uzyskania patentu/prawa ochronnego lub prawa z rejestracji patrząc na datę zgłoszenia wynalazku lub wzoru.

Zgłoszenie musi być pisemne (także przy pomocy telefonu lub e-maila). Wtedy mówimy o pierwszeństwie zwykłym.

Pierwsze zgłoszenie odbyło się poza granicą lub wynalazek/wzór został wystawiony na uznanej wystawie?

Można wtedy dokonać zgłoszenia powołując się na pierwszeństwo w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia lub 6 miesięcy od wystawienia na wystawie.

Aby dowieść swoich praw musisz złożyć oświadczenie oraz dokument potwierdzający, że dokonałeś zgłoszenia w konkretnym państwie lub doszło do prezentacji na wystawie.

Na złożenie dowodu pierwszeństwa masz też 3 miesiące od daty zgłoszenia.

Może się zdarzyć, że dwie lub więcej osób zgłosiło jednocześnie wzór przemysłowy lub użytkowy czy wynalazek. Jeśli korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, to prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji ma każda z tych osób.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here