zarejestrowanie wynalazku
pixabay.com

Rejestracja wynalazku może potrwać, ale jest pewnie łatwiejsza niż myślisz. Nie musisz wcale wymyślać koła, żeby zamienić swój pomysł w żyłę złota.

Czym jest wynalazek, który możesz opatentować?

To rozwiązanie o charakterze technicznym, które jest nowe, ma poziom wynalazczy i nadaje się do przemysłowego stosowania.

Idźmy dalej. Rozwiązanie jest nowe jeśli nie jest częścią stanu techniki. Ma poziom wynalazczy jeśli nie wynika w sposób oczywisty z aktualnego stanu techniki (dla eksperta).

Wreszcie jeśli wynalazek można wykorzystać w dowolnej działalności przemysłowej, żeby uzyskać wytwór, to spełnia on trzeci warunek.

Zazwyczaj wynalazek dotyczy przedmiotu materialnego, który ma określone cechy techniczne (budowy, składu) lub sposobu oddziaływania na materię/nowego zastosowania.

Czy warto walczy o patent na wynalazek? Korzyść jest taka – przez 20 lat tylko ty będziesz mógł korzystać – czytaj: zarabiać – z odkrycia. Choć możesz też udzielić licencji otwartej.

Jeśli masz wynalazek i pomysł na biznes, to warto poważnie rozważyć wysłanie dokumentów do Urzędu Patentowego RP.

Pamiętaj, że wynalazkiem nie jest np. odkrycie czy teoria naukowa, rzeczy o walorach tylko estetycznych lub wytwory, których nie można wykorzystać.

patent na wynalazek
pixabay.com

Rejestracja wynalazku – krok po kroku

Swój wynalazek możesz zgłosić do opatentowania osobiście lub listownie – Urząd Patentowy RP mieści się pod adresem Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa. Jednak pewnie najwygodniej jest zarejestrować wynalazek online. W tym celu skorzystaj ze strony www urzędu.

To ten sam urząd do którego zgłaszasz się, kiedy chcesz objąć ochroną prawną wzór przemysłowy czy też wzór użytkowy.

Zgłoszenia wynalazku możesz też dokonać przy pomocy pełnomocnika (rzecznika patentowego, radcy prawnego, adwokata, współtwórcy lub członka bliskiej rodziny).

Co musi zawierać zgłoszenie?

  • podanie z określeniem przedmiotu zgłoszenia i wnioskiem o udzielenie patentu
  • opis wynalazku, z którego będzie wynikała jasno na czym polega. Opis musi być podpisany przez ciebie lub przez pełnomocnika
  • zastrzeżenie/zastrzeżenia patentowe z zespołem cech technicznych niezbędnych do określenia przedmiotu wynalazku. Zastrzeżenie musi być podpisany przez ciebie lub przez pełnomocnika
  • skrót opisu z krótką i jasno sformułowaną informacją o charakterystycznych cechach technicznych rozwiązania (nie więcej niż 1/3 strony A4)
  • rysunki, o ile są niezbędne

Złożenie wniosku o patent na wynalazek kosztuje. 

Najdroższa jest listowne lub osobiste złożenie wniosku – 550 zł. Za przesłanie dokumentów drogą elektroniczną opłata wynosi 500 zł. Jeśli zgłoszenie dotyczy więcej niż dwóch wynalazków, to płacisz 50 proc. więcej.

Dodatkowo każda strona powyżej 20 stron opisu, zastrzeżeń i rysunków kosztuje 25 zł.

Natomiast 100 zł trzeba wyjąć z portfela za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa.

Możesz dostać zniżkę na opłatę za złożenie wniosku – do 20 proc. (jeśli udowodnisz, że nie stać cię na wyłożenie całej kwoty).

patent
pixabay.com

Rejestracja wynalazku – patent na wynalazek

Złożony wniosek przejrzą urzędnicy. Jeśli są braki, to zostaniesz wezwany do uzupełnienie dokumentacji w wyznaczonym terminie. Podobnie stanie się jeśli nie zapłaciłeś za wniosek.

Kolejny krok – dostaniesz sprawozdanie ze stanu techniki. Urząd Patentowy przygotuje je w ciągu 9 miesięcy od dni prawidłowego złożenia wniosku.

Dokument będzie zawierał informację o m.in. klasach patentowych, w których prowadzono badania; krajach, w których prowadzono poszukiwania; dokumentach wykorzystanych podczas badań.

Po co jest takie sprawozdanie? Zorientujesz się, jakie są szanse na otrzymanie patentu na wynalazek. Po drugie, urząd będzie powoływał się na ten dokument podczas oceny twojego wniosku.

Zgłoszenie zostanie umieszczone w Biuletynie Urzędu Patentowego. Tam będzie dostępne dla innych osób, które ew. zgłoszą swoje uwagi.

Publikacja w BUP odbędzie się w ciągu 18 miesięcy. Stanie się tak wcześniej, jeśli złożysz odpowiedni wniosek i zapłacisz 60 zł.

Urząd Patentowy oceni czy zgłoszony przez ciebie wynalazek faktycznie może być chroniony patentem. To badania nazywa się oceną zdolności patentowej wynalazku.

Czas trwania badania zależy od skomplikowania materii, której dotyczy wniosek.

Ostatecznie urząd wyda ci decyzję o udzieleniu patentu (musisz wtedy zapłacić 480 zł za pierwszy okres ochrony czyli trzy lata, opłata rośnie do 1550 zł za 20 rok) lub decyzję odmowną.

Jeśli decyzja jest pozytywna, to urząd wpisze patent do rejestru wynalazków, dostaniesz dokument patentowy. Opis patentowy zostanie umieszczony w Wiadomościach Urzędu Patentowego (możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu przez inną osobę lub podmiot).

Może się zdarzyć, że o opatentowanie wynalazku ubiega się kilka podmiotów. W takiej sytuacji Urząd Patentowy RP może wydać ci dowód pierwszeństwa.

Taki dokument przyda się również, jeśli chcesz zarejestrować wynalazek poza granicami Polski.

Patent na wynalazek będziesz miał przyznany na 20 lat.

Warto też pamiętać o istnieniu wynalazków biotechnologicznych. Tak nazywamy wytwory złożone z materiału biologicznego/zawierającego taki materiał lub sposoby dzięki, którym taki materiał jest wytwarzany, modyfikowany lub używany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here