Limit transakcji
pixabay.com

Jaki jest limit transakcji gotówkowych? Sprawdź ile pieniędzy możesz przekazać z ręki do ręki bez używania konta w banku.

Prowadząc działalność gospodarczą powinieneś pamiętać o dwóch podstawowych zasadach.

Pierwsza: rachunek będzie ci zawsze potrzebny, jeśli stroną transakcji jest inny przedsiębiorca (bez względu na to płacisz czy otrzymujesz wpłatę).

Druga: musisz mieć konto, jeśli jednorazowa płatność przekracza równowartość 15 tys. zł/równowartości w walucie obcej (kwota brutto!). Mowa tutaj o całej kwocie wpisanej w umowie dotyczącej sprzedaży towaru lub usług.

Limit obowiązuje wszystkich przedsiębiorców i spółki wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.

To generalne reguły. Teraz spójrzmy na szczegóły.

Limit transakcji gotówkowych 2020
pixabay.com

Limit transakcji gotówkowych w 2020

Na wstępie warto przypomnieć, że jeśli masz wątpliwości, gotówka czy przelew, to najlepiej przesłać pieniądze na rachunek płatniczy. Możesz też poprosić urząd o interpretację podatkową.

Limit transakcji oblicza się w kwotach brutto. Jeśli w grę wchodzi waluta zagraniczna, np. euro, to wtedy limit przelicza się stosując kursy NBP z dnia roboczego przed dniem transakcji.

Kolejna istotna sprawa. Rachunkiem płatniczym jest rachunek w banku lub Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowej, a także platformy internetowe (czy płatności kartą).

Ważne – wpłacaj pieniądze na rachunki wpisane na tzw. białą listę podatników.

Cała kwota przewyższająca limit musi przejść przez rachunek płatniczy. Nie można jej np. podzielić (część zapłacić przelewem, a część gotówką).

Trzeba też pamiętać, że wpłata gotówki na rachunek bankowy albo wykonanie przelewu pocztowego nie jest płatnością bezgotówkową.

Limit stosuje się również do płatności ratalnych (raty stanowią jedną transakcję) oraz zaliczek.

transakcje gotówkowe
pixabay.com

Co się stanie jeśli przekażesz w gotówce ponad 15 tys. zł?

Przede wszystkim nie będziesz mógł zaliczyć takiej płatności do kosztów uzyskania przychodów. Całej płatności, a nie tylko nadwyżki!

Limit transakcji gotówkowych obowiązuje nie tylko przedsiębiorców i firmy zarejestrowane w CEIDG czy KRS.

Na liście są również: fundacje, izby gospodarcze, przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce przez oddział, który jest zarejestrowany w KRS, wspólnicy spółki cywilnej, zagraniczne oddziały polskiego przedsiębiorcy czy firm, które świadczą usługi czasowo (transgranicznie).

Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą lub prowadzisz firmę za granicą (nawet jeśli świadczysz transgraniczne usługi na terenie Polski), to limit cię nie obowiązuje.

Podobnie jest z podmiotami wpisanymi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Uwaga! Limit płatności – 15 tys. zł – obowiązuje cię bez względu na obowiązki drugiej strony (to może być np. firma zagraniczna).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here