Jak zarejestrować spółdzielnię
pixabay.com

Spółdzielnia jest ciekawym pomysłem na prowadzenie biznesu. Sprawdź jak założyć spółdzielnię i czym charakteryzuje się jej działalność.

Możesz prowadzić firmę jednoosobową, zawiązać wraz ze wspólnikami spółkę (np. spółkę jawną czy spółkę partnerską, a wkrótce prostą spółkę akcyjną). O tym wie każdy.

Tymczasem ciekawą alternatywą jest prowadzenie biznesu przez spółdzielnię. Oto, jak się zabrać za rejestrację spółdzielni.

Jak założyć spółdzielnię krok po kroku
pixabay.com

Jak założyć spółdzielnię – podstawy

Spółdzielnię tworzą osoby fizyczne (minimum 10) lub prawne (przynajmniej 3), które chcą żeby taki podmiot w ich interesie prowadził działalność gospodarczą.  Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną lub oświatową czy kulturalną.

Pierwszym krokiem jest spisanie statusu spółdzielni oraz wybór jej organów przez walne zgromadzenie członków. To warunek konieczny przed jej zarejestrowaniem.

Spółdzielnia jest zrzeszeniem, które trzeba zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Można to zrobić w sposób „analogowy”  – osobiście lub listownie – lub elektronicznie czyli korzystając z platformy internetowej Portalu Dostępowo-Informacyjnego (pdi.ms.gov.pl).

We wniosku rejestracyjnym należy podać m.in. siedzibę zrzeszenia, jego nazwę, dane pełnomocnika procesowego oraz informację czy spółdzielnia ma oznaczony czas działania czy będzie funkcjonowała bezterminowo.

Do wniosku trzeba dołączyć druki z listą oddziałów/terenowych jednostek organizacyjnych, sposobem powstania podmiotu, organami spółdzielni, jej przedmiotem działalności, listą ew. prokurentów/pełnomocników spółdzielni, statutem zrzeszenia (podpisanym przez członków spółdzielni), protokołem stwierdzającym wybór zarządu i rady nadzorczej oraz dowodem opłaty.

W sądzie rejonowym (gospodarczym) musisz złożyć oryginały wymaganych dokumentów.

Koszt, to 500 zł opłaty sądowej za wpis oraz 100 zł za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłatę można zrobić w kasie sadu, przelewem na rachunek sądu, korzystając z e-Płatności lub e-znakami opłaty sądowej.

Sąd rozpatrzy wniosek w 7 dni od daty jego wpłynięcia. Może wezwać do uzupełnienia braków, wtedy termin płynie od dnia dostarczenia brakujących materiałów. Od decyzji sądu rejonowego można złożyć apelację do sądu okręgowego.

Jak założyć spółdzielnię socjalną
pixabay.com

Jak założyć spółdzielnię socjalną

Nieco inne zasady obowiązują przy zakładaniu spółdzielni socjalnej. Jej celem jest ułatwienie spółdzielcom powrotu do życia zawodowego i społecznego.

Członkami spółdzielni socjalnej – to hybryda firmy i organizacji pozarządowej – muszą być w połowie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Do osób zagrożonych zaliczają się m.in. bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni od np. alkoholu czy narkotyków po zakończeniu leczenia, osoby chore psychicznie.

Spółdzielnię mogą założyć 3 osoby (mają później czas na uzupełnienie składu do 5 osób).

Spółdzielnię socjalną też rejestruje się w sądzie gospodarczym – brak jest jednak opłaty (to jedna z form pomocy dla takiego zrzeszenia). Do wniosku należy dołączyć dokumenty świadczące o udziale osób zagrożonych wykluczeniem.

Spółdzielnia socjalna może mieć do 50 członków. Przepisy dopuszczają, żeby wśród nich znalazły się o osoby spoza kręgu zagrożonych wykluczeniem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here