świadczenie postojowe
pixabay.com

Świadczenie postojowe należy się nie tylko przedsiębiorcom. Pieniądze dostaną również osoby, które mają umowy cywilnoprawne.

Rządowa tarcza antykryzysowa ma ochronić przedsiębiorców oraz osoby, która pracują na umowach cywilnoprawnych: zlecenie lub o dzieło.

Postojowe przysługuje również osobom samozatrudnionym.

Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać świadczenie.

świadczenie postojowe ZUS
pixabay.com

Świadczenie postojowe – umowy cywilnoprawne

ZUS wypłaci świadczenie ludziom na samozatrudnieniu oraz wykonującym umowę cywilnoprawną:

 • umowę agencyjną
 • umowę zlecenia
 • inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
 • umowę o dzieło

Postojowe – jakie warunki musisz spełnić

Przede wszystkim musiałeś być na umowie przed lutym 2020 roku.

Oto pozostałe warunki:

 • przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
 • nie masz tytułu do ubezpieczeń społecznych
 • mieszkasz w Polsce, posiadasz obywatelstwa RP lub prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP
 • nie wykonywałeś umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności

2080 zł – taka jest wysokość świadczenia postojowego.

Natomiast, jeśli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (czyli mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.) – wtedy świadczenie przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Oto przykład podany na stronie internetowej ZUS.

Maciej jest kelnerem w kawiarni. Pracuje na podstawie umowy zlecenia zawartej od 10 stycznia na czas nieokreślony.

Z umowy zlecenia wynika, że otrzymuje miesięczne  wynagrodzenie w wysokości 1 500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 marca kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19.

W marcu 2020 r. przychód Macieja z umowy zlecenia wyniósł 600 zł. Na wniosek Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wysokości 2 080 zł, bo spełnia następujące warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych),
 • umowa zlecenia została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
 • właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpieniem COVID-19,
 • w marcu wynagrodzenie Macieja było niższe od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku ).
 • świadczenie postojowe zlecenie dzieło
  pixabay.com

Świadczenie postojowe umowy cywilnoprawne – jak złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie powinien złożyć w ZUS zleceniodawca/zamawiający.

Dokument ma oznaczenie RSP-C. We wniosku należy podać m.in.:

 • imię i nazwisko osoby wykonującej umowę
 • dane zleceniodawcy/zamawiającego, osoby wykonującej umowę
 • dane dotyczące zwarcia umowy (data zawarcia, okres zlecenia, oświadczenie o nie wykonywaniu usług z powodu epidemii)
 • informacje o przychodzie z tytułu umowy
 • kopię umowy
 • wysokość dochodów z innych umów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku
 • oświadczenie, że nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19

Wniosek trzeba dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – najłatwiej zrobić to w sposób elektroniczny za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Można też wysłać dokument pocztą lub wrzucić do skrzynki przy placówce.

Termin?

Wnioski o świadczenie postojowe muszą trafić do ZUS najpóźniej w 3 miesiące od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii w Polsce.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here