prawo konsumenta
unsplash.com

Prawa konsumenta kupującego w internecie, to rzecz święta. Dowiedz się, jakie masz obowiązki handlując lub świadcząc usługi online.

Najpewniej nigdy w przeszłości nie było tak łatwo rozpocząć biznes jak dziś. Wystarczy kilka minut i dostęp do internetu. Zakładasz konto np. na Allegro i już możesz handlować np. w ramach dropshipingu.

Czasy tak się zmieniły, że nawet nie trzeba na początku rejestrować firmy. Nie musisz zastanawiać się, jak założyć działalność gospodarczą lub sprawdzać, jaki podatek płaci firma jednoosobowa. Możesz przetestować swoje zdolności i biznesowy pomysł w ramach działalności nierejestrowanej.

Jednak nadal musisz przestrzegać praw konsumenta kupującego za pośrednictwem internetu.

Jakie są prawa konsumenta w internecie

Znajomość praw konsumenta, to podstawowa wiedza, którą powinien mieć właściciel każdego e-biznesu. Bez względu na to czy sprzedajesz ubrania na portalu aukcyjnym czy projekty stron internetowych na własnej witrynie – przepisy są takie same.

Oto najważniejsze zasady, których trzeba się trzymać.

prawo odstąpienia od umowy
unsplash.com

Prawa konsumenta w internecie

Przepisy chronią osoby, które dokonują transakcji na odległość (czyli bez jednoczesnej, fizycznej obecności obu stron). Sprzedając musisz powiadomić kupującego m.in.:

 • na czym polega transakcja i jak będziesz porozumiewał się z konsumentem
 • jakie są twoje dane: nazwa firmy i gdzie jest zarejestrowana, numer rejestracji
 • o adresie przedsiębiorstwa (adresie e-mail czy telefonie pod którym można się z tobą szybko skontaktować)
 • adresie na który można wysłać reklamację (o ile jest inny niż podany wcześniej)
 • o łącznej cenie produktu lub świadczenia (wraz z podatkami) lub sposobie w jaki będą one obliczane
 • opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, ew. o obowiązku ich opłaty
 • o łącznej cenie/wynagrodzeniu za wszystkie płatności za okres rozliczeniowy oraz ew. łącznych miesięcznych płatności jeśli w grę wchodzi stała stawka
 • sposobie i terminie zapłaty
 • sposobie i terminie wykonania świadczenia
 • o procedurze rozpatrywania reklamacji
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzorze formularza odstąpienia od umowy
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument
 • obowiązku zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy przy rozpoczęciu wykonywania usługi
 • o wyjątkach, kiedy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub w których konsument traci to prawo
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad
 • istnieniu oraz treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji
 • czasie trwania umowy oraz sposobie i przesłankach jej wypowiedzenia (jeśli zawierana jest na czas nieoznaczony lub ma podlegać automatycznemu przedłużeniu)
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta, który wynika z umowy
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji/udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na twoje żądanie
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur
 • sposobie przetwarzania danych osobowych

Naturalnie te wszystkie informacja muszą być podane w sposób jasny, zrozumiały i precyzyjny.

prawa konsumenta
unsplash.com

Prawa konsumenta w internecie – prawo do zwrotu oraz reklamacje

Konsument może odstąpić od umowy wciągu 14 dni bez podania przyczyn. Ma tyle samo dni na zwrot towaru, a ty na zwrot pieniędzy (w tym kosztów dostarczenia rzeczy).

W niektórych przypadkach, np. jeśli w grę wchodzi żywność, która psuje się szybko, prawo do zwrotu nie występuje.

Reklamacja występuje na prawie rękojmi lub gwarancji (to dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy). Sprzedawca odpowiada za wadliwy towar przez 2 lata od jego wydania.

Prawa konsumenta w internecie – działalność nierejestrowana

Naturalnie taka ochrona kupującego nie zawszę będzie ci na rękę.

Załóżmy, że handlujesz elektroniką, np. czujnikami parkowania do samochodów. Klient kupił w twoim sklepie zestaw czujników, a po tygodniu postanowił zwrócić. Dostajesz otwarte pudełko i czujniki, które w zasadzie są już używane. Niełatwo będzie je później sprzedać…

O prawach konsumenta musisz pamiętać także, jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną. Choć nie zakładasz działalności gospodarczej, to klienta to nie interesuje. Sprzedajesz towar lub usługę i ma on prawo traktować ciebie, jak każdego przedsiębiorcę.

Poznaj przepisy o prawach konsumenta w internecie, a unikniesz wielu nieporozumień i będziesz miał spokojną głowę. Brak odpowiednich informacji dla kupującego może grozić ci nawet karą pieniężną nałożoną przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here