koncesja a zezwolenia
pixabay.com

W Polsce jest swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, choć czasem potrzeba specjalnej zgody państwa. Sprawdź, jak jest w twoim wypadku.

Masz pomysł na biznes? Świetnie – zrób biznesplan, wyznacz cel (np. używając metody SMARTER), a może wcześniej przetestuj go bez zakładania firmy czyli w ramach działalności nierejestrowanej.

Nie zapomnij też o jeszcze jednej, ważnej sprawie.

Na prowadzenie niektórych rodzajów działalności będziesz potrzebował specjalnej zgody państwa – koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Koncesja – sprawdź, czy jej potrzebujesz

Koncesji możesz potrzebować nie tylko w przypadku sprzedaży alkoholu (choć precyzyjnie mówiąc chodzi tu o zezwolenie). Oto zestaw informacji na temat działalności regulowanej.

Pamiętaj, że oprócz spełnienia konkretnych warunków, złożenia wniosku do urzędu reglamentacyjnego, gotowości na kontrolę, musisz też zazwyczaj zapłacić za otrzymanie koncesji czy zezwolenia.

działalność regulowana
pixabay.com

Działalność regulowana – koncesjonowana

Koncesja jest najbardziej rygorystycznym pozwoleniem na działalność gospodarczą.

Dotyczy przedsięwzięć biznesowych, które mają wyjątkowe znaczenia dla bezpieczeństwa państwa i obywateli lub/oraz ważny interes publiczny.

Koncesji potrzeba m.in. na:

 • prowadzenie kasyn gry
 • przewóz lotniczy
 • agencje ochrony czyli na ochronę osób i mienia
 • wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie oraz transport i sprzedaż pali i energii
 • produkcję i sprzedaż broni, amunicji i materiałów wybuchowych
 • poszukiwanie i wydobywanie kopalin ze złóż
 • podziemne składowanie odpadów

Z reguły wniosek o koncesję będzie musiał złożyć w danym ministerstwie. Czeka cię postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji – dostaniesz koncesję lub odmowę, ewentualnie jej zakres zostanie ograniczony w stosunku do złożonego wniosku.

Jeśli chcesz zmienić koncesję, to resort może się zgodzić lub odmówić.

Urzędnicy zbadają podczas postępowania administracyjnego czy spełniasz warunki wykonywania działalności objętej koncesją, czy dajesz gwarancję jej wykorzystania zgodnie z przepisami oraz czy nie ma obawy, że dojdzie do zagrożenia dla państwa lub innych osób.

Dostałeś decyzję odmowną? Możesz ponownie wystąpić o udzielenie koncesji.

Urzędnicy mogą skontrolować jak korzystasz z koncesji. Jeśli naruszyłeś przepisy, to możesz ją utracić lub zostanie ograniczony jej zakres.

Koncesja a zezwolenie

Zezwolenie jest wydawanie również w formie decyzji administracyjnej. Urząd bada czy jako przedsiębiorca spełniasz wszystkie wymagania wykonywanej działalności.

Jeśli spełniasz, to urzędnicy muszą udzielić ci zezwolenie.

Badane będzie czy jesteś w stanie – także z punktu widzenia wymogów technicznych czy organizacyjnych – wykonywać określoną działalność.

Zezwolenia potrzeba m.in. na

 • sprzedaż alkoholu (detaliczną/hurtową)
 • prowadzenie działalności maklerskiej, rachunków papierów wartościowych, funduszu emerytalnego czy instytucji kredytowej
 • działalność dotyczącą gier losowych
 • prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • wytwarzanie/dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych
 • prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych
 • prowadzenie giełdy towarowej
rejestr działalności regulowanej
pixabay.com

Koncesja a działalność regulowana

Rejestry działalności regulowanej prowadzą urzędy. Przedsiębiorca jest do niego wpisywany po spełnieniu określonych w przepisach warunków.

Urząd odmówi ci wpisu do rejestru jeśli m.in. masz prawomocne orzeczenie o zakazie wykonywania tej działalności lub zostałeś wykreślony z rejestru działalności po zakazie (w czasie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku).

Potrzebujesz zezwolenia jeśli chcesz m.in.:

 • prowadzić usługi detektywistyczne
 • prowadzić praktykę lekarską, praktykę pielęgniarek czy położnych
 • produkować wyroby winiarskie lub spirytusowe
 • prowadzić ośrodek szkolenia kierowców
 • prowadzić stację kontroli pojazdów
 • organizować wyjazdy turystyczne
 • prowadzić kantor walut
 • prowadzić pośrednictwo pracy w Polsce i za granicą lub świadczyć doradztwo zawodowe czy personalne

Wniosek o wpis do rejestru mogą zgłosić osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą (są wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego).

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG składają wniosek w urzędzie gminy – wskazują urząd, który prowadzi dany rejestr działalności regulowanej.

Jeśli skończyłeś wykonywać działalność regulowana, to powinieneś zawnioskować o wykreślenie z rejestru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here