jaką ulgę podatkową
unsplash.com

Planujesz rozwinąć działalność i chodzi ci po głowie nowa inwestycja? Poproś o ulgę podatkową. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Masz pomysł na inwestycję, która da nowy rozmach twojemu biznesowi. Rozważ uwzględnienie w biznesplanie ulgi podatkowej na takie przedsięwzięcie.

Czy państwo obniża podatki na każdą inwestycję?

Niestety nie. Trzeba spełnić warunki:

  • inwestycja musi być nowa czyli nierozpoczęta
  • musi mieścić się w przedsięwzięciach objętych pomocą publiczną
  • spełniać kryteria ilościowe oraz jakościowe

Szczegóły poznasz już za chwilę.

polska strefa inwestycji
unsplash.com

Nowa inwestycja – na jaką ulgę podatkową możesz liczyć

O ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji występujesz osobiście lub wysyłasz list. W obu przypadkach musisz zwrócić się do podmiotów zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Listę stref znajdziesz na stronie internetowej biznes.gov.pl/pl/inwestycje. Najłatwiej skorzystaj z interaktywnej mapy Polskiej Strefy Inwestycji.

Od zarządzającego obszarem dowiesz się m.in. jaka oferta inwestycyjna pasuje do twojej działalności gospodarczej, jaki teren wybrać, jaka jest procedura i – to najważniejsze z naszego punktu widzenia – czy dostaniesz ulgę podatkową.

Kryteria przyznania pomocy zależą m.in. od sytuacji gospodarczej w powiecie w którym realizowana jest inwestycja.

Obniżeniu kryteriów służy m.in. wysokie bezrobocie. Zarządzający Obszarem bierze też pod uwagę wielkość firmy i związane z nią możliwości.

Nowa inwestycja i ulga podatkowa – jak złożyć dokumenty

Załóżmy, że jesteś zainteresowany ofertą. Jakie dokumenty musisz złożyć?

Przede wszystkim wniosek z dołączonym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc (inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie).

Kolejny dokument to sprawozdania finansowe firmy za ostatnie 3 lata obrotowe. Mowa o bilansie oraz rachunku zysków i strat. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to dołącz PIT za ostatni rok.

Masz świeżo założoną spółkę? Potrzebne jest sprawozdanie finansowe i oświadczenie spółki matki dotyczące ostatniego roku podatkowego.

Niezbędny jest też biznesplan nowej inwestycji oraz zestaw oświadczeń.

Pamiętaj! Wniosek musisz złożyć przez wbiciem szpadla czyli przed rozpoczęciem inwestycji! To kluczowy warunek, żeby dostać ulgę podatkową.

Możesz zatem kupić grunt i wykonać prace przygotowawcze, ale nie możesz rozpocząć robót budowlanych lub podpisać zobowiązania do zamówienia urządzeń czy innego zobowiązania, które sprawi, że nie ma odwrotu od inwestycji.

Zarządzający Obszarem oceni twój wniosek – może poprosić o uzupełnienie dokumentacji lub naniesienie poprawek czy złożenie wyjaśnień. Na uzupełnienie braków formalnych masz tydzień.

Ocena trwa zazwyczaj miesiąc, a nie dłużej niż dwa miesiące.

Odmowa wydania decyzji o wsparciu oznacza, że twój wniosek nie spełnia kryteriów merytorycznych.

decyzja o wsparciu nowej inwestycji
unsplash.com

Dostałeś decyzję o wsparciu nowej inwestycji – co dalej?

Gratulacje! Teraz musisz spełnić wymagania zawarte w decyzji.

W decyzji podany jest m.in. okres obowiązywania wsparcia, teren na którym ma być zlokalizowana inwestycja, termin jej zakończenia oraz warunki do spełnienia (ilu pracowników i przez jaki czas zatrudnisz, wysokość twoich kosztów, kryteria ilościowe i jakościowe).

Wsparcie przestanie ci przysługiwać jeśli skończysz prowadzić działalność gospodarczą na wyznaczonym obszarze lub rażąco naruszysz warunki decyzji (i nie zmienisz działania).

Konsekwencje będą bolesne – trzeba zwrócić otrzymaną pomoc publiczną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here