ulga na złe długi księgowanie
pixabay.com

ZBorykasz się z kontrahentem, który nie zapłacił ci pieniędzy? Sprawdź, na jakich zasadach działa ulga na złe długi i co zrobić, żeby finansowo odetchnąć.

To niestety chleb powszedni wielu firm jednoosobowych – termin płatności minął, a ty nie możesz się dopatrzeć pieniędzy na koncie. Pół biedy, kiedy chodzi o kilka dni opóźnienia. Gorzej w sytuacji wielomiesięcznych opóźnień.

Niektórzy przedsiębiorcy stają się dłużnikami, bo wpadli w tarapaty (być może przejściowe) inni celowo kredytują się na kontrahentach.

Taka sytuacji grozi utratą płynności przez wierzyciela – masz przecież swoje zobowiązania, składki ZUS czy zaliczki na podatek do zapłacenia.

Czy i komu ulga na złe długi pomoże?

ulga na złe długi podatek dochodowy
unsplash.com

Ulga na złe długi – zasady

Jesteś wierzycielem i nie dostałeś należności/jej części w okresie 90 dni od terminu zapisanego na fakturze, umowie lub rachunku? Masz prawo zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o pieniądze na które czekasz lub zwiększyć poniesioną stratę.

Do niedawna taka ulga ratowała podatników VAT. Teraz ulga na złe długi jest w podatku dochodowym PIT i CIT (w obu przypadkach zapisy są analogiczne). Jej celem jest likwidacja zatorów płatniczych.

Kto ma prawo do ulgi na złe długi?

Na liście są przedsiębiorcy, który wcześniej wpisali tą wierzytelność do przychodów należnych. Oczywiście jeśli dług do dnia złożenia zeznania podatkowego nie został uregulowany lub sprzedany czy zbyty w innych sposób.

Ulga na złe długi – księgowanie

Ulgę wpisujesz w PIT z działalności gospodarczej składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

Co w sytuacji, kiedy kwota zmniejszająca podstawę obliczenia podatku jest wyższa od jej podstawy?

Wtedy masz 3 lata na zmniejszenie o nieodliczoną wartość. Czas biegnie od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia. Zrobisz tak, jeśli dług nie został spłacony lub zbyty.

Jeśli po roku podatkowym, za który dokonano zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty wierzytelność zostanie uregulowana/zbyta, podatnik musi to uwzględnić w rozliczeniu podatkowym.

Dlatego powinien zmniejszyć stratę lub zwiększyć podstawę opodatkowania w PIT/CIT składanym za rok, w którym dług został załatwiony, o pieniądze wcześniej odliczone lub doliczone.

Jeżeli strata jest mniejsza od kwoty, o którą ma być zmniejszona, to różnica zwiększa podstawę opodatkowania.

Ulgę na złe długi można wykorzystać również zmniejszając lub zwiększając dochód służący za podstawę do obliczania zaliczek. Po regulacji długu, wierzyciel robi korektę od miesiąca, w którym wierzytelność została uregulowana.

ulga na złe długi CIT
unsplash.com

Kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi.

Ulgę na złe długi stosuje się tylko do zobowiązań/wierzytelności pieniężnych wynikających z transakcji handlowych, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego) oraz od daty wystawienia faktury/rachunku lub zawarcia umowy nie minęły 2 lata.

Wreszcie transakcja handlowa odbyła się w ramach działalności opodatkowanej na terytorium Polski.

Ważne: ulgi na złe długi w podatkach dochodowych nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Prawo do korzystania z ulgi na złe długi mają też przedsiębiorcy, którzy płacą podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zwiększają albo zmniejszają przychody należne.

Jeśli to ty jesteś dłużnikiem, to masz obowiązek skorygować należny podatek – zwiększyć podstawę opodatkowanie czyli zapłacić więcej pieniędzy państwu.

Zwiększenia podstawy obliczenia podatku (ewentualnie zmniejszenia straty) dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here