opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Za załatwienie sprawy w urzędzie często musisz zapłacić – to opłata skarbowa. Jednak, są przypadki, kiedy pieniądze zostaną w twoim portfelu. Sprawdź nasz przewodnik!

Opłatę skarbową uiszczasz za załatwienie spraw w urzędzie. To może być wydania zaświadczenia, zezwolenia lub pozwolenia czy koncesji.

Zapłacisz również za wydanie niektórych dokumentów. Np. kiedy kierownik urzędu stanu cywilnego zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, to dostaniesz do ręki bezpłatny, skrócony odpis aktu. Jednak za jego kopię już zapłacisz (o ile nie należy do osób, które są zwolnione).

opłata skarbowa ustawa
unsplash.com

Opłata skarbowa – kto, kiedy i gdzie

Opłata skarbowa dotyczy osób fizyczny oraz osób prawnych czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też spółki akcyjnej oraz podmiotów, które nie mają osobowości prawnej (spółka jawna czy też spółka komandytowa lub spółka partnerska).

Kiedy zapłacisz opłatę skarbową?

Taki obowiązek masz w momencie złożenia wniosku lub wykonania przez urząd konkretnej czynności.

Ważna informacja dla osób prowadzących firmę jednoosobową: zmiany wprowadzane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie podlegają opłacie.

Opłatę skarbową wpłacasz na konto urzędu gminy (miasta) na terenie, którego znajduje się urząd skarbowy.

Przykład: jeśli wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zarejestrowanie podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego składasz do urzędu skarbowego w Lublinie, to opłata wędruje na konto Urzędu Miasta Lublin.

Pieniądze przelejesz on-line na konto urzędu, wpłacisz gotówką w kasie samorządu lub za  pośrednictwem inkasentów (z urzędowej listy).

Uwaga! Przy składaniu wniosku on-line trzeba dołączyć potwierdzenie przelewu, ewentualnie kopię dowodu zapłaty czy skan lub zdjęcie.

Stawki znajdziesz w załączniku ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata sięga od kilkunastu złotych (np. dokument pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia) przez ponad 100 zł (decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu) po kwoty powyżej 1 tys. zł (zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie wymaganego przepisami o ochronie środowiska).

Możesz ubiegać się o zwrot opłaty jeśli zrobiłeś nadpłatę lub urząd nie załatwił sprawy (nie wydał zaświadczenia czy pozwolenia lub koncesji).

Wniosek – nawet napisany odręcznie lub w edytorze tekstowym na komputerze – składasz do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Masz na to 5 lat licząc od końca roku, w którym doszło do opłaty.

opłaty skarbowe
unsplash.com

Opłata skarbowa – zwolnienia

Wśród szczęśliwców, którzy nie muszą płacić opłaty skarbowej są m.in.:

  • organizacje pożytku publicznego (o ile załatwiają sprawy urzędowe związane z nieodpłatną działalnością)
  • ludzie, którzy korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (muszą przedstawić stosowane zaświadczenie)
  • osoby, które, jak mówią przepisy, prowadzą „czynną ochronę gatunkową”
  • osoby prowadzące gospodarstwa rolne/leśne/rybackie narażone na szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych (nieobjęte państwowym odszkodowaniem)
  • ludzie zwracający się do urzędu w sprawach dotyczących alimentów, opieki, przysposobienia i kurateli, a także świadczeń socjalnych, w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz związanych z nauką, ochroną zdrowia, zatrudnieniem i wynagrodzeniem za pracę

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Płacisz za działanie za pośrednictwem pełnomocnika, chyba że udzieliłeś go mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu (czyli najbliższej rodzinie).

Opłacie podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (w sprawie z zakresu administracji
publicznej lub w postępowaniu sądowym).

Wyjątkiem od tej zasady są przywołane wcześniej sytuacji, np. pełnomocnictwo dotyczące sprawy alimentacyjnej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpis, wypis lub kopia (od każdego stosunku pełnomocnictwa/prokury) kosztuje 17 zł.

Opłata skarbowa – ustawa

Listę z wykazem przedmiotu opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, znajdziesz w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej (np. na stronie internetowej Sejmu RP – prawo.sejm.gov.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here